Meer mensen werkzaam in de toerismesector

Het aantal banen binnen de toerismesector is in 2014 gestegen met 15 duizend naar een totaal van 606 duizend. Het aantal fte’s (voltijdbanen) steeg ongeveer 8 duizend waarmee de groei van het arbeidsvolume op ruim 2 procent uitkwam. Het arbeidsvolume van de totale Nederlandse economie daalde licht, waardoor het aandeel van de toerismesector dus groter werd. Dat meldt CBS.

Toerismesector versus de totale Nederlandse economie, werkgelegenheid

Toerisme banenmotor horeca

Vorig jaar was de werkgelegenheid in de toerismesector gelijk aan 366 duizend fte’s, waarvan 46 procent in de horeca (o.a. hotels, restaurants, campings, vakantieparken). Het aantal toeristische horecabanen is met 3 procent gestegen ten opzichte van 2013.

Foto serveerster

Terwijl het goed gaat met de werkgelegenheid in de horeca nam het aantal fte’s in de luchtvaart, reisbureaus en -bemiddeling juist met 3 procent af in 2014. Vooral de traditionele reisbureaus hebben te lijden onder het toenemend aantal online boekingen.

Werkgelegenheid per activiteit

Ongeveer driekwart van het werk in de toerismesector bestaat uit karakteristieke toerismebanen. Hieronder vallen banen in de horeca, luchtvaart, reisorganisaties- en bemiddeling, kunst en cultuur. Ongeveer een kwart van het werk in de toerismesector bestaat uit overige banen zoals in de detailhandel, het openbaar vervoer en in de taxibranche.

Bron: StatLine