Auteur: Femke Hitzert en Marcel van Wijk

Arbeidsmigranten in Nederland

Over deze publicatie

Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends gaat over arbeidsmigranten die zich in 2011 inschreven bij een gemeente in Nederland. Het ging om 31 duizend arbeidsmigranten. Hiervan was ongeveer 4 op de 10 kennismigrant; de rest betrof overige arbeidsmigranten. Eind 2016 stonden nog 12,7 duizend van de oorspronkelijke 31 duizend arbeidsmigranten ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Arbeidsmigranten die zich in 2011 inschreven bij een gemeente in Nederland zijn gevolgd tot eind 2016. Van de arbeidsmigranten die zich in 2011 inschreven was ongeveer 4 op de 10 kennismigrant; de rest betrof overige arbeidsmigranten. De meeste arbeidsmigranten kwamen uit de Europese Unie. Kennismigranten kwamen in 2011 het vaakst uit India of Polen. Onder overige arbeidsmigranten bevonden zich veel Polen en in mindere mate Chinezen. Eind 2016 stonden nog 12,7 duizend van de oorspronkelijke 31 duizend arbeidsmigranten ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Overige arbeidsmigranten uit de Europese Unie bleven het vaakst in Nederland. Relatief veel kennismigranten van buiten de Europese Unie waren eind 2016 reeds vertrokken.