Zoekresultaten

141 resultaten voor keyword:aardolie
141 resultaten voor keyword:aardolie

Pagina 1 van 6

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte

Cijfers

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2015=100

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume, 1946-april 2021

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume Wegverkeer, scheepvaart, luchtvaart en overige sectoren

Cijfers

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1946-april 2021

Aardolieproductenbalans; aanbod, verbruik en voorraad Aardolieproducten

Cijfers

Energieverbruik met 3 procent gedaald in 2020

Voor het eerst sinds 1992 is totale energieverbruik onder 3 000 petajoule uitgekomen, o.a. dankzij scherpe daling verbruik van motorbrandstoffen voor wegverkeer, en forse daling steenkoolinzet voor...

Artikelen

Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september

Gemiddelde en seizoengecorrigeerde dagproductie, omzet binnen- en buitenland van de nijverheid (SBI2008), ontwikkelingen en index 2010=100

Cijfers

Invoer en uitvoer eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen; 1995-2018

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2010=100

Cijfers

Industriële omzet opnieuw gestegen

In het tweede kwartaal van 2018 zette de industrie 6,7 procent meer om. In het kwartaalbeeld industrie staat verder dat vooral de aardolie-industrie een grote omzetgroei boekte.

Artikelen

Producentenprijzen (PPI); afzet en verbruik, 2010=100, 2005-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom

Cijfers

Energiebalans; kerncijfers, 1946-2016

Steenkool, aardolie, aardgas, elektriciteit en overige energiedragers. Winning, invoer, uitvoer, bunkers, voorraadmutaties en verbruik.

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Industriële omzet veert op

De omzet in de industrie is in het laatste kwartaal van 2016 op jaarbasis weer gestegen.

Artikelen

Omzetontwikkeling transportmiddelenmakers loopt uiteen

Producenten van transportmiddelen hebben in het derde kwartaal een omzetstijging van 1,3 procent geboekt.

Artikelen

Prijsdaling zorgt opnieuw voor omzetafname industrie

De omzet in de Nederlandse industrie blijft vooralsnog ook in 2016 onder druk staan.

Artikelen

Kwartaalmonitor industrie, eerste kwartaal 2016

Hoe ontwikkelde de industrie zich in het eerste kwartaal van 2016? Lees het in de Kwartaalmonitor.

Artikelen

Nederlands record handel aardolieproducten

Nog nooit werden er zoveel aardolieproducten als benzine, diesel en stookolie via Nederland verhandeld als in 2015.

Artikelen

Oliestromen in de Nederlandse economie

Dit artikel brengt oliestromen door de Nederlandse economie in beeld

Artikelen

Laagste energieverbruik in 20 jaar

In 2015 werd 3 000 petajoule aan energie geconsumeerd of verstookt, het laagste niveau in twintig jaar

Artikelen

Bedrijfsresultaat aardolie-industrie in de min

De aardolie-industrie was in 2013 en 2014 de enige industriële sector in Nederland met een negatief bedrijfsresultaat.

Artikelen

Afzetprijzen industrie flink lager dan een jaar eerder

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 8,7 procent lager dan in oktober 2014. In september 2015 waren de prijzen 9,1 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de...

Artikelen

Omzet industrie lager door prijsdaling

Producenten hebben hun omzet in het derde kwartaal met 2,3 procent zien afnemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Artikelen

Bescheiden groei export

Het volume van de goederenexport was in september van dit jaar 1,4 procent groter dan in september 2014, meldt CBS. De groei is een stuk lager dan in de voorgaande maanden.

Artikelen

Nationale Energie Verkenning 2015

De Nationale Energie Verkenning (NEV) brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Publicaties