Laagste energieverbruik in 20 jaar

BP Raffinaderij Rotterdam ( BPRR ) Europoort
© ANP
In 2015 lag het energieverbruik op het laagste niveau in twintig jaar. Huishoudens en industrie consumeerden of verstookten samen 3 000 petajoule. Dat was 2 procent lager dan in 2014. Deze daling hing vooral samen met een forse dip in het verbruik van energie in de petrochemische industrie. Het verbruik van kolen nam fors toe. Dit meldt CBS.
De petrochemische industrie verwerkte in 2015 veel minder aardolie tot plastics dan een jaar eerder. De daling hing onder andere samen met groot onderhoud in een aantal fabrieken. De energiesector (elektriciteitscentrales en raffinaderijen) daarentegen verbruikte vorig jaar bijna 7 procent meer energie dan in 2014. De extra energie was nodig omdat meer elektriciteit is geproduceerd.

Energieverbruik
 Energieverbruik
19953097,2
19963269,5
19973163,5
19983184
19993126
20003159,1
20013255,2
20023294
20033405,4
20043460,7
20053407,2
20063361,1
20073382,8
20083350,4
20093283,8
20103489,6
20113240,2
20123258,7
20133219,1
2014**3044,8
2015*2992

Veel meer steenkool verbruikt

Vooral het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit is in 2015 fors gestegen. De toename hing samen met de ingebruikname van nieuwe centrales. Drie oude kolencentrales zijn eind 2015 gesloten, maar hebben gedurende 2015 nog volop gedraaid. Omdat de kolenprijs laag bleef en de vraag uit België aanhield, werd de capaciteit zo optimaal mogelijk benut.

Door de stijging van het kolenverbruik kwam het percentage steenkool in de energiemix in 2015 hoger uit, op bijna 15 procent. In 2010 was dit nog 9 procent. De gestegen inzet van steenkool ging ten koste van het verbruik van aardgas in de energiemix. Er is de afgelopen jaren minder aardgas ingezet in elektriciteitscentrales dan in eerdere jaren.

Energiedragers in het totale verbruik
 Invoer elektriciteitHernieuwbaar, kernergie en afvalKool en koolproductenOlie en olieproductenAardgas
2015*17,21536,140,6
20100,35,89,137,847
20051,94,99,939,843,4
20002,23,910,337,246,4

Eindverbruik energie steeg door iets koudere weer

Het verbruik van energie voor onder andere de verwarming van huizen, de werking van machines en het rijden met auto’s (het finale energieverbruik) nam in 2015 met bijna 2 procent toe. Dit komt overeen met ongeveer 30 petajoule. De verwarming van ruimtes is sterk afhankelijk van de temperatuur in de koude maanden van het jaar. Als het verbruik gecorrigeerd wordt voor de lagere temperatuur in de winter van 2015 vergeleken met 2014, is sprake van een lichte daling van het finale energieverbruik.

Energieverbruik naar type verbruik, 2015 tov 2014
 Werkelijk verbruikNa correctie voor temperatuurverschillen
Totaal-1,7-3,1
Warmte, elektra
en transport
1,7-0,8
Energiesector6,8
Plastics en
kunstmest
-14,2