Bijna 4 duizend bedrijven exporteren naar Rusland

© ANP
In 2013 waren er in het Nederlandse bedrijfsleven bijna 4 duizend bedrijven die goederen naar Rusland exporteerden. Van die bedrijven is 40 procent een groothandelsbedrijf. Nederland importeert veel meer goederen uit Rusland dan het exporteert. De import is vooral aardolie.

Import: veel aardolie

Van de Nederlandse invoer door het Nederlandse bedrijfsleven komt ruim vijf procent uit Rusland. Deze invoer bestaat voor het overgrote deel uit aardolie en andere minerale brandstoffen. Het aandeel van Rusland neemt langzaam toe. Dat hangt ook samen met de stijgende olieprijzen.
Het aandeel van Rusland in de totale invoer is in 2013 verder toegenomen. Dit komt omdat Nederland in 2013 meer minerale brandstoffen heeft geïmporteerd uit Rusland. Van de Nederlandse uitvoer gaat ongeveer anderhalf procent naar Rusland. Dat aandeel steeg langzaam tijdens de periode 2010-2013.

Aandeel handel met Rusland in totale handel Nederlandse bedrijfsleven
 
2014-rusland-export-2013-g1

Uitvoer vooral door handel en industrie

Het zijn vooral de handel en de industrie die de handel met Rusland verzorgen. Samen zijn zij goed voor meer dan 90 procent van de import en de export. Ook de meeste bedrijven die met Rusland handelen zitten in deze twee bedrijfstakken.  De industrie voert veel aardolie in. Daar maakt de petrochemische industrie bijvoorbeeld benzine en diesel van. De groothandel voert veel elektronica uit, zoals computers en printers. Andere belangrijke exportproducten van de groothandel zijn zuivel en bloemen. De auto-industrie en autohandel voeren ondere andere wegtractors en aanhangwagens uit.

Uitvoer Nederlandse bedrijfsleven naar Rusland, belangrijkste bedrijfstakken, 2013  

2014-rusland-export-2013-g2

MKB goed voor helft uitvoer

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf exporteert evenveel als het grootbedrijf. Het grootbedrijf verzorgt echter een veel groter deel van de invoer dan het MKB. Dat komt ook doordat bedrijven groot moeten zijn om de ingevoerde aardolie te kunnen verwerken. Het is dus niet alleen het grootbedrijf dat handelt met Rusland. Er zijn ook drieduizend MKB-ers die naar Rusland exporteren en bijna duizend MKB-ers die importeren uit Rusland. In totaal exporteerden bijna 4 duizend bedrijven en importeerden bijna 1,4 duizend bedrijven.

In- en uitvoer Nederlandse bedrijfsleven naar Rusland, naar bedrijfsgrootte handelaar 2013

2014-rusland-export-2013-g3

 
Katja Sillen, Oscar Lemmers en Ralph Wijnen

Bron: Handel met Rusland door Nederlandse bedrijfsleven, naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte handelaar (maatwerk)