Bedrijfsresultaat aardolie-industrie in de min

© ANP
De aardolie-industrie was in 2013 en 2014 de enige industriële sector in Nederland met een negatief bedrijfsresultaat. De kosten daalden weliswaar, maar minder hard dan de omzet. In 2015 zette de omzetdaling verder door, met 30 procent. Sinds begin 2012 is de omzet meer dan gehalveerd. Dat meldt CBS.

In 2013 bedroegen de opbrengsten in de aardolie-industrie 52 miljard euro, 548 miljoen euro minder dan de kosten. In 2014 was het bedrijfsresultaat -1,5 miljard euro, op een totaalopbrengst van 50 miljard euro.

Het gaat hier om het in Nederland behaalde bedrijfsresultaat. Veel oliebedrijven zijn internationaal actief en kunnen dus elders wel een positief bedrijfsresultaat hebben behaald. Deze cijfers hebben geen betrekking op bedrijfstakken die zich bezighouden met de winning van olie of de verkoop van olieproducten.

Dalende olieprijzen werken door in omzet

De gedaalde kosten hangen samen met de dalende prijzen voor ruwe aardolie. In februari 2016 kostte North Sea Brent olie 30 euro per vat. Dat is bijna 68 procent minder dan in maart 2012, toen de prijs piekte.

Ook de prijs die de aardolie-industrie voor haar producten ontvangt, hangt samen met de invoerprijs die zij betaalt voor ruwe aardolie. De inkomsten zijn in de afgelopen jaren dan ook sterk afgenomen. Vooral de binnenlandse omzet daalde sterk. Die was eind vorig jaar zelfs lager dan tijdens het dieptepunt in de crisis van 2008.

Groot aandeel in industriële omzet

De aardoliebranche is de afgelopen jaren verantwoordelijk voor ongeveer 15 procent van de totale omzet binnen de industrie. Ondanks de omzetdalingen blijft de aardolie-industrie dan ook samen met de voedingsmiddelen- en chemische industrie een belangrijke speler in de Nederlandse industrie. Samen zorgen ze voor de helft van de alle omzet.

Omzetaandeel van bedrijfstakken binnen de industrie, 2014
 omzet
Voedingsmiddelen63512
Aardolie50680
Chemie48153
Elektrotechnische producten32882
Machines25923
Metaalproducten18821
Overig88396

Raffinaderijen domineren de branche

Begin 2016 waren 30 bedrijven actief in de aardolie-industrie, verspreid over ongeveer 50 vestigingen. Raffinaderijen genereren samen circa 99 procent van alle omzet. Twee derde van de raffinaderijen zijn gevestigd in de regio Groot-Rijnmond rond Rotterdam.

De andere bedrijven binnen de aardolie-industrie zijn actief in het produceren van smeeroliën en -vetten, het recyclen van afgewerkte olie of het produceren van aardolieproducten uit afvalolie. Deze bedrijven zijn meer verspreid over Nederland.

Aantal werknemers stabiel

De dalende omzetten zorgden in 2013 en 2014 niet voor een daling van het aantal mensen dat werkt in de aardolieraffinage. Het aantal werknemers bij de andere bedrijven nam wel af. Dit veranderde niets aan de verhouding tussen mannen en vrouwen. In de afgelopen vijftien jaar was een op de zes werknemers in de aardolie-industrie vrouw.

Aantal werkzame personen in de aardolie-industrie
 OverigRaffinaderijen
20091,25,3
201015,6
20111,15,2
20121,25,3
20130,65,2
20140,65,2