Zoekresultaten

6 resultaten voor keyword:Ministerie van OCW
6 resultaten voor keyword:Ministerie van OCW

Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021

Gestandaardiseerde achterstandsscores scholen en gemeenten voor peiljaar 2020 ten behoeve van herijking onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Pilot arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond

Dashboard pilot actuele arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond, 2019-2020

Overig

Monitor Laaggeletterdheid, proefjaar 2022

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de Monitor Laaggeletterdheid van het proefjaar 2022. De monitor heeft als uiteindelijke doel de aanpak van laaggeletterdheid te kunnen monitoren en dit...

Publicaties

Factsheets

Overzichtspagina met factsheets uit de monitor brede welvaart en sustainable development goals 2021 gemaakt voor de begrotingsbehandeling van diverse ministeries

Overig

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2019/’20

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2019/'20.

Cijfers

Tabellen satellietrekening cultuur en media 2018

Tasbellen over de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp, werkgelegenheid, consumptie e.d.) voor de jaren 2015 en 2018.

Cijfers