Factsheets Brede Welvaart 2022

Koffertje van de minister van Financiën met de tekst Derde dinsdag in september
Neemt de brede welvaart toe? Bereikt Nederland de 2030-doelen uit de SDG-agenda? Wat is de positie ten opzichte van andere landen? Hieronder zijn een viertal factsheets te downloaden. Deze bevatten een selectie van de indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2022, passend bij begrotingshoofdstukken van de ministeries van SZW, JenV, OCW en LNV.