Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021

Gestandaardiseerde achterstandsscores scholen en gemeenten voor peiljaar 2020 ten behoeve van herijking onderwijsachterstandenindicator.

Om onderwijsachterstanden in het primair onderwijs (po) te verminderen kent het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) extra middelen toe aan scholen en gemeenten. Het ministerie verdeelt deze middelen aan de hand van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontwikkelde onderwijsachterstandenindicator.

Op verzoek van het ministerie heeft het CBS onderzoek gedaan naar het actualiseren van het model dat voor deze indicator wordt gebruikt.

Om de effecten van het herijkte model te kunnen beoordelen zijn voor scholen en gemeenten gestandaardiseerde achterstandsscores uitgerekend voor zowel de huidige als de herijkte indicator. Hoewel deze achterstandsscore niet te vergelijken zijn met de officieel gepubliceerde achterstandsscore op basis waarvan de onderwijsachterstandenbudgetten worden verdeeld, geven deze gestandaardiseerde achterstandsscores wel een beeld van de effecten op school- en gemeenteniveau.