Zoekresultaten

44 resultaten voor keyword:zorginstellingen
44 resultaten voor keyword:zorginstellingen

Pagina 2 van 2

Financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2015

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1990-2014

Ontwikkeling van de rentelasten van AWBZ zorginstellingen tussen 1990 en 2014

Publicaties

Steeds meer mannen in een zorginstelling

In tien jaar tijd is het aantal mannen dat langdurig in een zorginstelling verblijft toegenomen met 28 procent. Het aantal vrouwen is juist afgenomen. In november 2014 zaten ruim 245 duizend...

Artikelen

Jaarlijks 11 duizend nieuwe woningen door hergebruik panden

Sinds begin 2012 zijn er per jaar ruim 11 duizend woningen bijgekomen door (delen van) bestaande gebouwen om te vormen tot woningen.

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ zorginstellingen 1989-2013

Afgelopen jaren ontvingen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten,...

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2013

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2013 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de...

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ zorginstellingen 1988-2012

Afgelopen jaren ontvingen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten,...

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2012 ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de...

Artikelen

Ontwikkeling rente AWBZ zorginstellingen 1987-2011

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2011

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2011 ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de...

Artikelen

Opbrengsten en kosten zorginstellingen stijgen minder hard

Bij de zorginstellingen groeiden de opbrengsten in 2010 en 2011 minder hard dan in de drie voorafgaande jaren. Tegelijkertijd hebben de zorginstellingen kans gezien de kosten minder hard te laten...

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2010

In dit rapport wordt de financiële positie van zorginstellingen afgezet tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark). Tevens is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de...

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ-zorginstellingen 1987-2010

Dit rapport schetst de ontwikkeling in 1987-2010 van de werkelijke rentepercentages en rentelasten van AWBZ-zorginstellingen. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de NZa...

Artikelen

Hoge omzetgroei en meer winst bij zorginstellingen

Net als in 2008 groeide de omzet van zorginstellingen in 2009 sterk, ondanks de recessie waarin Nederland verkeerde. Ook de winst is fors gestegen.

Artikelen

Vermogenspositie van veel zorginstellingen is zwak

De financiële positie van zorginstellingen is zwak in vergelijking met onderwijsinstellingen en bedrijven in de commerciële dienstverlening. Deze situatie is de laatste jaren nauwelijks...

Artikelen

Nog 1 miljoen alleenwonenden erbij

In 2050 zal Nederland 3,6 miljoen eenpersoonshuishoudens tellen. Dat zijn er 1 miljoen meer dan nu.

Artikelen

Personeelsopbouw verschilt sterk per zorgsector

De samenstelling van het personeel in de zorg verschilt sterk per sector.

Artikelen
Artikelen
Artikelen