Jaarlijks 11 duizend nieuwe woningen door hergebruik panden

Sinds begin 2012 zijn er per jaar ruim 11 duizend woningen bijgekomen door (delen van) bestaande gebouwen om te vormen tot woningen. Vooral kantoor- en winkelpanden werden vaak tot woningen verbouwd. Dit meldt CBS op basis van een eerste onderzoek over transformaties op de woningmarkt.

In totaal werden er de afgelopen 3,5 jaar bijna 40 duizend nieuwe woningen door hergebruik van panden aan de woningvoorraad toegevoegd. Vaak ging het om relatief weinig woningen per pand: bij ruim 40 procent van de verbouwingen werden minder dan 10 woningen per pand toegevoegd.

Het ombouwen van kantoorpanden leverde sinds 2012 bijna tienduizend nieuwe woningen op. Bij voormalige winkelpanden waren dat er bijna 4800. Ook scholen, boerderijen of panden met een industriële functie werden de afgelopen jaren tot woningen omgebouwd.

Deels administratieve correcties

Transformaties van zorginstellingen naar woningen en bijvoorbeeld van een enkelvoudige woning naar meervoudige  studentenwoningen waren voornamelijk administratief van aard. Dat wil zeggen dat er woningen aan de voorraad zijn toegevoegd of verwijderd zonder dat er is verbouwd of gesloopt.

Zo’n 20 procent van de transformaties vond plaats in Noord-Holland en circa 19 procent in Zuid-Holland. In Amsterdam, Den Haag en Groningen werden (delen van) gebouwen het vaakst tot woning omgevormd.

Aantal extra woningen, naar vorige bestemming (deel van) pand

Dit vooronderzoek heeft CBS uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).