Ontwikkeling rente AWBZ zorginstellingen 1987-2011

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport