Opbrengsten en kosten zorginstellingen stijgen minder hard

Bij de zorginstellingen groeiden de opbrengsten in 2010 en 2011 minder hard dan in de drie voorafgaande jaren. Tegelijkertijd hebben de zorginstellingen kans gezien de kosten minder hard te laten stijgen.

Opbrengsten zorginstellingen groeien met 3,8 procent

Gezamenlijk brachten ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg 51 miljard euro op in 2011. Dat is 3,8 procent meer dan een jaar eerder. Ook in 2010 stegen de opbrengsten met 3,8 procent. In de drie jaren daarvoor namen de bedrijfsopbrengsten nog toe met gemiddeld 6,3 procent per jaar.

De kosten bij zorginstellingen zijn de laatste twee jaar eveneens minder hard gestegen. In 2011 namen de bedrijfslasten toe met 3,6 procent tot 49 miljard euro. In 2010 groeiden deze met 3,9 procent. In de drie jaren daarvoor stegen de lasten echter nog met gemiddeld 6,2 procent.

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten en -lasten zorginstellingen

Ontwikkeling bedrijfsopbrengsten en -lasten zorginstellingen

Winstgevendheid stabiel

De winstgevendheid van zorginstellingen is de laatste jaren stabiel. De winst bedroeg 1,9 procent in 2011. Dat is iets meer dan in 2010 en even hoog als in 2009, maar wel beduidend hoger dan in de jaren daarvoor.

De winstgevendheid van ziekenhuizen neemt sinds 2006 nagenoeg elk jaar toe. In 2011 bedroeg de winst 1,7 procent, iets meer dan een jaar eerder. Ziekenhuizen zijn er in 2011 in geslaagd een budgetkorting van het Rijk van ongeveer 380 miljoen euro op te vangen dankzij kostenbeheersing. Hierdoor is hun winstgevendheid op peil gebleven.

Winstgevendheid zorginstellingen en ziekenhuizen

Winstgevendheid zorginstellingen en ziekenhuizen

Rudi Bakker, Martin Boon, Karin Riksen en Tessa van Zonneveld

Bron: StatLine, Zorginstellingen; financiën, personeel, productie, capaciteit, SBI 2008