Personeelsopbouw verschilt sterk per zorgsector

De samenstelling van het personeel in de zorg verschilt sterk per sector. In 2006 telden de zorginstellingen 886 duizend werknemers, samen goed voor 558 duizend voltijdbanen. Dit blijkt uit de nieuwe statistiek Zorginstellingen van het CBS.

In kortdurende zorg meer overhead

In ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg zijn er relatief veel overheadfuncties. De overhead is in deze zorgsectoren zelfs twee keer zo groot als in de gehandicaptenzorg en de verpleging, verzorging en thuiszorg.

Bij de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg komt vooral veel kortdurende zorg voor. Uit publicaties van andere onderzoeksbureaus blijkt dat kortdurende zorg naar verhouding meer administratieve ondersteuning vereist.

Aandeel overheadfuncties in de zorg, 2006

Aandeel overheadfuncties in de zorg, 2006

Ook bij andere functies grote verschillen

Verpleegkundig en verzorgend personeel nemen in de gehandicaptenzorg en de verpleging, verzorging en thuiszorg het grootste deel in van de voltijdbanen van werknemers. Het betreft bijna 70 procent van het totale aantal voltijdbanen in deze sectoren. Het aandeel medisch en overig behandelend personeel is in deze sectoren juist relatief laag.

In academische ziekenhuizen is er bijna even veel medisch als verpleegkundig en verzorgend personeel. Het aandeel medisch personeel in de algemene ziekenhuizen is echter beduidend lager. Dit komt onder andere doordat academische ziekenhuizen zich naast de zorgactiviteiten ook richten op onderwijs en onderzoek.

Samenstelling personeel in de zorg, 2006

Samenstelling personeel in de zorg, 2006

Karin Riksen en Martin Boon

Bron: StatLine Zorginstellingen; financiën, personeel, productie en capaciteit naar SBI, 2006.