Zoekresultaten

73 resultaten voor keyword:zorginstellingen
73 resultaten voor keyword:zorginstellingen

Pagina 1 van 3

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op peildatum Zorgzwaartepakket, leveringsvorm zorg

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2021 wordt de...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van...

Publicaties

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997–2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Cijfers

Vier grootste zorgsectoren boekten 12 procent hoger resultaat in 2021

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren samen nam in 2021 ten opzichte van een jaar eerder met 12 procent toe. Dat komt neer op een toename van 152 miljoen euro.

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021.

Cijfers

Resultaat vier grootste zorgsectoren met meer dan een kwart toegenomen

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren nam in 2020 ten opzichte van een jaar eerder met 26 procent toe.

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2020, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020

Beschrijving van de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2020, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

Tabellenset met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2020.

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2019 wordt de...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

zorginstellingen op basis van de waarde van een aantal financiële kengetallen over het jaar 2019 ingedeeld in decielen om de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

Tabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2019.

Cijfers

Detail financieel kengetal EBT zorginstellingen 2018

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van het resultaat gewone bedrijfsvoering (EBT) van zorginstellingen over het jaar 2018.

Cijfers

Zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers, 2018

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over het jaar 2018 van zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers en van zorginstellingen met minder dan duizend banen werknemers.

Cijfers

Sterfte in week 20 ook onder Wlz-zorggebruikers lager dan normaal

Het aantal bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen is met ruim 5 duizend gedaald sinds het begin van de coronapandemie, voornamelijk door overlijden.

Artikelen

Sterfte ook bij Wlz-zorggebruikers bijna op normaal niveau

Met zo’n 1 170 overledenen in week 19 is de sterfte onder mensen die langdurige zorg kregen in het kader van de Wlz ongeveer hetzelfde als in de eerste tien weken.

Artikelen

1 400 mensen met langdurige zorg overleden in week 18

In week 17 stierven 1 708 mensen die langdurige zorg (WLZ) kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Sterfte in week 17 bij mensen met langdurige zorg 50% hoger dan begin 2020

In week 17 stierven 1 708 mensen die langdurige zorg (WLZ) kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Artikelen

Langdurige zorg vaker thuis

In 2018 kregen 80 duizend mensen zorg thuis vanuit de Wlz, 23 procent meer dan in 2015. Daarnaast ontvingen 198 duizend mensen langdurige zorg in een instelling. Dat was vooral zwaardere zorg.

Artikelen

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1994-2018

Ontwikkeling van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen tussen 1994 en 2018.

Cijfers