Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:welzijnszorg
83 resultaten voor keyword:welzijnszorg

Pagina 4 van 4

Aantal vacatures licht gestegen

Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006 kwam het aantal openstaande vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, uit op 225 duizend.

Artikelen

Aantal openstaande vacatures daalt verder

Eind maart 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 113 duizend vacatures open.

Artikelen

Banenverlies licht teruggelopen

In het eerste kwartaal van 2005 waren er 75 duizend banen van werknemers minder dan een jaar eerder. Vorig kwartaal bedroeg het banenverlies nog 89 duizend.

Artikelen

Ruim 1 300 bedrijven en instellingen op Bonaire

In 2011 telde Bonaire 1 331 actieve bedrijven. De bedrijfstak groot- en detailhandel (inclusief reparaties van auto’s) is met bijna 15 procent van de bedrijven het grootst.

Artikelen

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

Totaal ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, ouderejaarsstudenten Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, studierichting

Cijfers
Overig

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers