Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:verstedelijking
56 resultaten voor keyword:verstedelijking

Pagina 2 van 3

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

Ruilverkavelingen en verstedelijking veranderden het landschap. Er is steeds minder grond beschikbaar voor landbouw.

Artikelen

Tweedeling stad en platteland?

Hoe beïnvloedt de arbeidsmarkt de verschillen tussen stad en platteland?

Artikelen

Regionale prognose 2015-2040; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2015

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte en migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2015

Cijfers

Aantal leerlingen blijft dalen, behalve in grote steden

Aantal leerlingen op de basisschool blijft dalen, maar niet overal.

Artikelen

PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

Tot 2040 nemen de verschillen in Nederland toe: verdere groei in de steden, krimp in de kleine gemeenten aan de randen

Artikelen

Verstedelijking: verschillen tussen stad en land

Video over verstedelijking en de regionale verschillen hierin

Artikelen

Regionale prognose 2017-2040; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2015

Cijfers

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, regio-indeling 2015

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2015

Cijfers

Toename huishoudens vooral in en rond grote steden

In 2015 kwamen er 56 duizend nieuwe huishoudens bij. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond de vier grote steden.

Artikelen

Vinex-stellen minder vaak uit elkaar dan gemiddeld

Vinex-stellen gaan minder vaak uit elkaar dan gemiddeld.

Artikelen

Stedendebat

Debat over de gevolgen van verstedelijking en toenemende contrasten

Artikelen

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg

Tussen 1995 en 2016 zijn stedelijke regio’s relatief jong gebleven terwijl de randen van Nederland sterk vergrijsden.

Artikelen

Vinex-wijken zijn relatief rijk en kinderrijk

In Vinex-wijken wonen veel gezinnen met kinderen en mensen met een hoog inkomen en hebben de huizen een hoge WOZ-waarde.

Artikelen

Het verhaal achter het cijfer 8758: Heerlen krimpt

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Artikelen

Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Artikelen

Storymap Bevolkingsontwikkeling

Interactieve kaart die de bevolkingsontwikkeling per gemeente laat zien.

Artikelen

Meer jonge gezinnen verlaten de stad

Jonge gezinnen verhuizen weer vaker uit de grote stad. Waar gaan deze gezinnen wonen?

Artikelen

Geregistr. criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) 2005-2015

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente 2016

Cijfers

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak naar dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie.

Artikelen

Vinex-bewoners zijn geen doorsnee stedelingen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. Sinds 1993 zijn aan de rand van steden veel nieuwbouwwoningen gebouwd op zogenaamde Vinex-locaties. Deze Vinex-wijken blijken geen doorsnee wijken te zijn. De...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Krimpgebieden en groeiende steden

Video over de bevolkingskrimp in Zeeland

Overig

Demos: Emancipatie en de trek naar de stad

Artikel in Demos over de opmars van de vrouwen en van de stad.

Overig