Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:verstedelijking
58 resultaten voor keyword:verstedelijking

Pagina 2 van 3

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

Ruilverkavelingen en verstedelijking veranderden het landschap. Er is steeds minder grond beschikbaar voor landbouw.

Artikelen

Veel jonge gezinnen verlaten de grote stad

Gezinnen verhuizen vaak voordat hun oudste kind naar school gaat, vooral vanuit de grote stad

Artikelen

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2018

Cijfers

Veranderend bodemgebruik Nederland 1996-2015

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken wordt naar toename van verhard oppervlak zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en infrastructuur.

Cijfers

Krimpgebieden en groeiende steden

Video over de bevolkingskrimp in Zeeland

Overig

Bevolkingsgroei in 2018 vooral in de Randstad

Amsterdam kreeg er in 2018 10 duizend inwoners bij, Den Haag ruim 6 duizend, Rotterdam 5,5 duizend en Utrecht 5 duizend

Artikelen

Tweedeling stad en platteland?

Hoe beïnvloedt de arbeidsmarkt de verschillen tussen stad en platteland?

Artikelen

Vinex-bewoners zijn geen doorsnee stedelingen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. Sinds 1993 zijn aan de rand van steden veel nieuwbouwwoningen gebouwd op zogenaamde Vinex-locaties. Deze Vinex-wijken blijken geen doorsnee wijken te zijn. De...

Artikelen

NRC: Dorpsvrouw die naar stad trekt, wordt succesvol

NRC-artikel over verstedelijking

Overig

Trouw: Stedelingen en buitenlui groeien verder uit elkaar

Artikel in Trouw over de verdergaande verschillen tussen bewoners van de stad en het platteland.

Overig

Storymap verstedelijking

Verstedelijking heeft niet alleen invloed op de stad. Wat zijn de regionale verschillen tussen stad en land?

Artikelen

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak naar dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie.

Artikelen

Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht

Tot 2035 zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Grote steden en randgemeenten zullen meer inwoners tellen. De meeste gemeenten zullen verder vergrijzen, vooral de...

Artikelen

Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest

In 2019 groeiden de grote steden het meest, vooral door migratie. Relatief de meeste inwoners kregen randgemeenten er bij, vooral door verhuizingen. 63 gemeenten kregen te maken met bevolkingskrimp.

Artikelen

Meer jonge gezinnen verlaten de stad

Jonge gezinnen verhuizen weer vaker uit de grote stad. Waar gaan deze gezinnen wonen?

Artikelen

Storymap Bevolkingsontwikkeling

Interactieve kaart die de bevolkingsontwikkeling per gemeente laat zien.

Artikelen

Toename huishoudens vooral in en rond grote steden

In 2015 kwamen er 56 duizend nieuwe huishoudens bij. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond de vier grote steden.

Artikelen

Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018

Werknemers geboren in het buitenland die werken bij een bedrijf in de gemeente Schagen, naar maand en bedrijfstak, 2018.

Cijfers

Aanpak van buurtoverlast

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Artikelen

Aantal leerlingen blijft dalen, behalve in grote steden

Aantal leerlingen op de basisschool blijft dalen, maar niet overal.

Artikelen

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Artikelen

Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Artikelen