Lokale belastingdruk

De gemiddelde stijging van de gemeentelijke heffingen, zeven procent in 1998, zou door het rijk gecompenseerd worden. Hierdoor blijft de lokale lastendruk gelijk. Dit geldt evenwel niet voor alle gemeenten. De heffingen stijgen harder in de minder stedelijke gemeenten. In de meer stedelijke gebieden is de stijging duidelijk lager. Gemeenten met een vergelijkbare mate van verstedelijking vertonen een grotere overeenkomst in verhogingen van lokale heffingen dan gemeenten met vergelijkbare aantallen inwoners.

Stijging opbrengsten van de gemeentelijke heffingen zonder lastenverlichting, 1998

Stijging opbrengsten van de gemeentelijke heffingen zonder lastenverlichting, 1998