Meer jonge gezinnen verlaten de stad

© ANP
In 2014 en 2015 verlieten vooral meer jonge gezinnen de grote stad. Ze verhuisden vrijwel allemaal naar nabijgelegen gemeenten. Het aantal gezinnen met jonge kinderen in de vier grote steden nam desondanks toe, doordat er ook veel twintigers en dertigers wonen die een kind kregen. Dit meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/33e53d7d2a434373ac00448f98c253bb]

In 2014 en 2015 verlieten meer gezinnen met jonge kinderen de vier grote steden dan in de vijf jaren daarvoor. Voornamelijk gezinnen met kinderen onder de vier jaar verruilden de stad voor een kleinere gemeente.

Een op de tien jonge gezinnen verlaat Amsterdam

Vooral Amsterdam ziet de laatste jaren meer jonge gezinnen vertrekken. Vorig jaar verhuisde ruim 10 procent van de Amsterdamse gezinnen met kinderen tot vier jaar naar een andere gemeente, in 2012 was dat nog geen 6 procent. Het vertrek van jonge gezinnen is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht zagen in 2015 meer jonge gezinnen uit de stad vertrekken dan in de jaren ervoor, maar de toename is vooral in Rotterdam en Den Haag minder sterk dan in Amsterdam. Ook in de rest van Nederland verhuizen gezinnen de laatste jaren weer meer.

Verhuizingen van jonge gezinnen uit de vier grote steden naar een andere gemeente
 AmsterdamRotterdamDen Haag UtrechtBuiten de G4
20088,35,75,37,53,4
20096,15,24,45,82,7
20106,84,44,26,72,6
20116,74,345,72,6
20125,74,845,82,7
20136,54,73,85,22,6
20148,95,25,37,83,1
201510,26,75,68,63,8
 

Er verhuizen sinds 2013 ook meer gezinnen waarin het oudste kind de basisschoolleeftijd heeft vanuit de grote steden. Dat zijn er echter aanzienlijk minder dan gezinnen met jongere kinderen. Zodra kinderen naar de basisschool gaan neemt de ruimtelijke mobiliteit van gezinnen sterk af. Ook dertigers met een partner maar zonder kinderen verlaten de grote steden weer meer dan voor de crisis.

Vooral jonge gezinnen met hoge inkomens vertrekken uit de stad

Jonge gezinnen die wegtrekken uit de grote steden hebben vaak een hoog inkomen. Van de jonge gezinnen in de grote steden die tot de hoogste inkomensgroep behoorden, vertrok ruim 12 procent naar een andere gemeente. Naarmate het inkomen van een jong gezin lager is, neemt ook het percentage af dat de grote stad verlaat. Van de jonge gezinnen uit de laagste inkomensgroepen verhuisde bijna 4 procent uit de grote steden. De relatie tussen het inkomen van jonge gezinnen en hun keuze om naar een andere gemeente te verhuizen is sterker bij de trek uit de stad dan bij verhuizingen tussen gemeenten in het algemeen.

 

Stadsgezinnen strijken neer in een randgemeente

De meeste gezinnen met jonge kinderen die de grote stad verlaten, vestigen zich in een van de omliggende gemeenten. Zo ging 10 procent van de ruim 2 duizend Amsterdamse jonge gezinnen die in 2015 verhuisden naar Amstelveen, en 9 procent naar Haarlem. Ook Het Gooi, Zaanstad en de gemeente Haarlemmermeer zijn in trek. Ruim 4 procent ging in Almere wonen. Dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Eind jaren negentig vestigde nog bijna 20 procent van de vertrekkende Amsterdamse jonge gezinnen zich in Almere.
Amsterdamse gezinnen met een hoger inkomen kiezen in het algemeen voor andere gemeenten dan gezinnen met een lager inkomen. Gezinnen met hogere inkomens gaan vaker in Amstelveen, Haarlem en gemeenten in het Gooi wonen, terwijl gezinnen met lagere inkomens vaker naar Zaanstad en Almere gaan.

Bestemming van gezinnen met kinderen verhuisd uit Amsterdam in 2015

 

Ook gezinnen die uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht vertrekken, blijven in de buurt van de grote stad wonen. Vier op de vijf gezinnen die uit Den Haag en Rotterdam verhuisden, bleven in Zuid-Holland wonen. Van de gezinnen die de stad Utrecht verlieten, bleven drie op de vijf in dezelfde provincie wonen.

Toch steeds meer jonge gezinnen in de stad

Ondanks het wegtrekken van voornamelijk gezinnen uit de stad, blijft het aantal gezinnen met kinderen in de vier grote steden stijgen. Landelijk daalt het aantal gezinnen juist. In de grote steden worden relatief meer baby’s geboren dan gemiddeld in Nederland. Dat heeft vooral te maken met het relatief grote aantal twintigers en dertigers in de stad. Het aantal jongvolwassenen dat zich vanuit andere gemeenten in de grote steden vestigt, neemt nog ieder jaar toe. Daarnaast groeien de grote steden als gevolg van immigratie, en ook de meeste immigranten zitten voor of in de gezinsvormende levensfase.

Gezinnen met kinderen in de vier grote gemeenten en in Nederland
 AmsterdamRotterdamDen Haag UtrechtNederland
2008100100100100100
2009101,2100101,1102,799,7
2010103,7100,4102,8105,799,5
2011105,7100,8104,5108,399,3
2012108,1102107,2111,599,3
2013110102,5108,6114,899
2014112,1103,2110,2117,698,5
2015113104111,3119,798,2
2016114104,1112,1121,197,7