Stedendebat

Op 9 juni 2016 vond op het CBS een debat plaats over de gevolgen van de verdergaande verstedelijking in Nederland.

Het thema van het debat was: Nemen de contrasten toe tussen de groeiende Randstad en de krimpende randen?
Het debat werd geleid door journalist en auteur Tracy Metz. De tafelgasten waren:
- Annemarie Jorritsma, lid Eerste Kamer der Staten Generaal en oud-burgemeester van Almere,

- Zef Hemel, professor Ruimtelijke Ordening aan de UvA,

- Peter Bertholet, directeur-secretaris bij stadsregio Parkstad Limburg, en

- Jan Latten, hoogleraar Sociale Demografie aan de UvA en CBS hoofddemograaf.