Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:verstedelijking
58 resultaten voor keyword:verstedelijking

Pagina 1 van 3

Demos: Emancipatie en de trek naar de stad

Artikel in Demos over de opmars van de vrouwen en van de stad.

Overig
Artikelen

Wat doet de stad met haar bewoners?

De trek naar de grote stad en de verstedelijking van Nederland heeft grote invloed op sociale verbanden en de levensloop van mensen

Artikelen

Vrouwen in Urk krijgen de meeste kinderen

Verschillen in geboorte, vruchtbaarheid, kinderen krijgen per gemeenten in 2017

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers
Artikelen

Vinex-wijken zijn relatief rijk en kinderrijk

In Vinex-wijken wonen veel gezinnen met kinderen en mensen met een hoog inkomen en hebben de huizen een hoge WOZ-waarde.

Artikelen

Onderzoek naar sociale netwerken in de stad

Wetenschappelijk onderzoek naar familienetwerken en de invloed van stedelijke omgevingen

Artikelen

Vinex-stellen minder vaak uit elkaar dan gemiddeld

Vinex-stellen gaan minder vaak uit elkaar dan gemiddeld.

Artikelen

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: Intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2015

Cijfers

Regionale prognose 2017-2040; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2015

Cijfers

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, regio-indeling 2015

Regionale prognose: bevolking naar leeftijd en geslacht, regionale indeling 2015

Cijfers

Wat is verstedelijking?

Zolang steden bestaan, hebben ze een belangrijke rol gespeeld in het leven van mensen: zij trokken naar de steden op zoek naar werk, een opleiding, nieuwe kansen of vertier

Overig

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg

Tussen 1995 en 2016 zijn stedelijke regio’s relatief jong gebleven terwijl de randen van Nederland sterk vergrijsden.

Artikelen

Dossier Verstedelijking

Regionale verdeling van de bevolking over Nederland. Krimp en groei, verhuizingen, werkgelegenheid, hoogopgeleiden, hoge en lage inkomens. Stedelijke gebieden.

Overig

Stedendebat

Debat over de gevolgen van verstedelijking en toenemende contrasten

Artikelen

Verstedelijking

Video over de verschillen tussen stad en land als gevolg van verstedelijking

Overig

Ruim 1 op 10 jonge gezinnen verliet Amsterdam in 2018

In 2018 verhuisde 12% van de gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente. Ook uit de andere drie grote steden vertrokken meer jonge gezinnen dan uit kleinere...

Artikelen

PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

Tot 2040 nemen de verschillen in Nederland toe: verdere groei in de steden, krimp in de kleine gemeenten aan de randen

Artikelen

Het verhaal achter het cijfer 8758: Heerlen krimpt

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Artikelen

Bijna 21 duizend Haagse kinderen met risico op armoede

Bijna 1 op de 5 Haagse gezinnen met minderjarige kinderen moet rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen

Verstedelijking: verschillen tussen stad en land

Video over verstedelijking en de regionale verschillen hierin

Artikelen

VMBO onderbouw

VMBO onderbouw

Overig

Havo/vwo onderbouw

Havo/vwo onderbouw

Overig

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen