Zonnestroom niet erg in trek in Nederland

Sinds de afschaffing van de subsidie op zonnestroomsystemen in 2003, is de afzet op de Nederlandse markt sterk ingezakt. Ook in 2007 werden er weinig nieuwe systemen bijgeplaatst. Daarentegen hebben de Nederlandse bedrijven die zonnestroomsystemen maken en verkopen, in 2007 goede zaken gedaan. Dit kwam door een stijging van de export.

Nieuw geplaatste zonnestroomsystemen in Nederland

2466g1

Zonnestroom afhankelijk van subsidies

In 2003 werd de toenmalige subsidieregeling voor zonnestroomsystemen afgeschaft wegens te hoge kosten. Sindsdien werd er in ons land nog ongeveer 1,5 megawatt per jaar afgezet. Dat brengt het totaal geïnstalleerd vermogen eind 2007 op 55 megawatt. Per 1 april 2008 is een nieuwe subsidieregeling voor zonnestroomsystemen in Nederland van start gegaan. In deze regeling is er in 2008 ruimte voor ongeveer 10 megawatt aan systemen.

Duitsland domineert in Europa

Binnen Europa heeft Duitsland met 3 800 megawatt verreweg het grootste opgestelde vermogen aan zonnestroomsystemen. Met 55 megawatt zit Nederland wèl in de top-5 van Europa. Echter ten opzichte van onze Oosterburen is dat weinig.

Per inwoner staat er in Duitsland gemiddeld 47 watt aan zonnepanelen. Voor Nederland is dat 3 watt per inwoner. De sterke positie van zonnestroom in Duitsland is te danken aan aantrekkelijke subsidies.

Zonnestroomsystemen in Europa, 2007

2466g2

Bijdrage aan het totale elektriciteitsverbruik nog klein

De bijdrage van zonnestroom aan het totale elektriciteitsverbruik is nog klein. In 2007 was dat in Nederland 0,03 procent. In Duitsland ging het om ongeveer 0,5 procent.

Nederlandse handel en productie sterk gestegen

Ondanks de kleine afzet in eigen land zijn in 2007 de omzet en werkgelegenheid in de handel en de productie van zonnestroomsystemen in Nederland opnieuw gestegen. De omzet steeg met 50 procent tot 247 miljoen euro. De werkgelegenheid steeg met 70 procent tot bijna 400 arbeidsjaren. Deze stijgingen zijn het gevolg van de toegenomen import en export van zonnepanelen. Ook zijn er meer onderdelen voor zonnepanelen gemaakt en geëxporteerd.

Ontwikkeling bedrijfstak zonnestroomsystemen

2466g3

Marco Wilmer

Bronnen: