Monitor Jeugdcriminaliteit 2020

© Hollandse Hoogte
In de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 zijn de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2021 beschreven.

In de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 (MJC2020) zijn de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2021 beschreven. De doelstelling van deze monitor is een zo breed mogelijk overzicht te geven van de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en deze ontwikkelingen in samenhang te bespreken. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van verschillende bronnen, waaronder zelfgerapporteerd daderschap onder jeugdigen, politieregistraties van jeugdige verdachten, veroordelingsregistraties van jeugdige strafrechtelijke daders en internationale bronnen voor de ontwikkelingen in het buitenland.

De MJC wordt iedere twee à drie jaar door het WODC in samenwerking met het CBS gepubliceerd.