Nederland in cijfers

Nederland in cijfers 2020
Op 18 december 2020 presenteert het CBS de eerste editie van ‘Nederland in cijfers’. Deze allernieuwste publicatie en opvolger van ‘Trends in Nederland’ verbeeldt op luchtige wijze de doorsnede van Nederland in woord en beeld. Achtendertig thema’s passeren de revue aan de hand van even zoveel vragen: Wie mogen er stemmen in ons land? In welke richtingen studeren jongeren af? En wat is tot nu toe de impact van het coronavirus? Kleurige infographics nemen je mee door dit Nederlandse datalandschap.

Krenten uit de pap

Op Statline, de databank van het CBS, staan álle cijfers over Nederland online, voor iedereen toegankelijk en actueel. De publicatie ‘Nederland in cijfers’ haalt een aantal krenten uit deze pap. Achtendertig actuele thema’s geven een mooi beeld van de stand van Nederland. Over klimaat, natuur en duurzaamheid; maar ook over cybercrime, religie en bevolkingsgroei. En uiteraard komen de effecten van de corona-epidemie op onze samenleving óók aan bod. Een greep uit de onderwerpen die in deze publicatie de revue passeren.

13 procent slachtoffer van cybercrime

Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bijna 9 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder was vorig jaar dagelijks online. Maar wie gebruikt er eigenlijk het vaakst social media? Wat doen jongeren zoal online? En hoeveel mensen worden eigenlijk slachtoffer van cybercrime?

Hacken maakte in 2019 de meeste slachtoffers. Ruim 1 op de 20 Nederlanders van 15 jaar of ouder heeft hiermee te maken gehad. En ook cyberpesten en online koop- en verkoopfraude raakten meer dan 4 procent van de bevolking. In totaal rapporteerde 13 procent van de 15-plussers afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van cybercrime.

infographic over cybercrime in Nederland, uit publicatie Nederland in cijfers

Zorgen over milieuvervuiling

Hoe gebruiken we onze bodem? Hoeveel energie halen we uit biomassa? Hoe staat het met de diersoorten in Nederland? En maken we ons nou wel of niet zorgen over milieuvervuiling? Dat zijn voorbeelden van vragen die we stellen over het milieu, klimaat en de natuur.

Om met het antwoord op de laatste vraag te beginnen: bijna de helft van de Nederlanders maakte zich begin van dit jaar zorgen over milieuvervuiling. Samen met criminaliteit werd dit als het grootste probleem in onze samenleving gezien. Vrouwen en hoger opgeleiden maakten zich vaker zorgen over het milieu dan mannen en lager opgeleiden.

infographic over de zorgen die Nederlanders zich maken, uit publicatie Nederland in cijfers

Bodem voor meer dan de helft voor agrarisch gebruik

Van de bodem in Nederland is ruim 415 duizend hectare in gebruik als buitenwater en ruim 498 duizend hectare als bos en open natuurgebied. Meer dan de helft van onze bodem gebruiken we voor agrarische activiteiten: zo’n 2,2 miljoen hectare. De meeste natuur vinden we in Flevoland en Friesland.

infographic over bodemgebruik in Nederland, uit publicatie Nederland in cijfers 2020

Minder vlinders, meer libellen

De fauna in Nederland ging de afgelopen dertig jaar met 3 procent vooruit. Maar er zijn verschillen tussen gebieden en diersoorten. Over het algemeen namen diersoorten op het land af, en in de zoetwatergebieden toe. Zo halveerde de vlinderstand, maar nam de libellenstand met 50 procent toe. Vooral typisch zuidelijke libelsoorten zien we de afgelopen jaren steeds meer.

infographic: hoe het gaat met de diersoorten, uit publicatie Nederland in cijfers, 2020

Economie zeldzaam hard geraakt

2020 is boven alles het jaar waarin het coronavirus uitbrak. De pandemie en de maatregelen daartegen raken onze maatschappij op allerlei vlakken: gezondheid, economie, werkgelegenheid, welzijn. In het dashboard ‘Welvaart in coronatijd’ verzamelt het CBS de meest recente cijfers over de impact van het virus. Daarin is de dynamiek van de eerste en tweede coronagolf op verschillende gebieden zichtbaar. In de eerste negen weken van de coronapandemie overleden naar schatting ruim 9 duizend mensen meer dan normaal in diezelfde periode. Sinds eind september is er opnieuw sprake van een dergelijke oversterfte.

Ook de economie werd zeldzaam hard geraakt door de coronapandemie. Tijdens het tweede kwartaal van 2020 kromp de economie in ons land sterker dan ooit gemeten: met 8,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

infographic over impact corona, uit publicatie Nederland in cijfers

Benieuwd naar alle 38 vragen en antwoorden? Bekijk de publicatie ‘Nederland in cijfers’ op de CBS-website.