Zoekresultaten

73 resultaten voor keyword:privacy
73 resultaten voor keyword:privacy

Pagina 1 van 3

Ethische aspecten van datavraagstukken hoog op CBS-agenda

In maart 2024 vond bij het CBS het 4e IBDS-Café plaats.

Artikelen

CBS weegt vragen van partners over artificial intelligence zorgvuldig af

Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie is overal: van zoekmachines en programma’s die teksten genereren tot algoritmes die een kandidaat selecteren voor een functie of de kans op...

Artikelen

CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

Privacybescherming is voor het CBS van essentieel belang om zijn wettelijke taak te kunnen blijven uitoefenen.

Artikelen

CBS verkent potentie van privacy preserving techniques met universiteiten

Het CBS is continu op zoek naar nieuwe methoden en technieken om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende vraag naar statistische informatie.

Artikelen

Pleidooi voor betrouwbare en eerlijke AI in de publieke ruimte

Overheden zetten op steeds grotere schaal artificial intelligence (AI) in om bijvoorbeeld het verkeer beter te regelen of om complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, armoedebeleid of...

Artikelen

Informatiebeveiliging hoog op de agenda van het CBS

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren is informatiebeveiliging voor overheden en bedrijven nóg belangrijker geworden.

Artikelen

Succesvolle pilot CBS, TNO, CZ en Zuyderland: analyse van data op afstand

Het CBS is continu op zoek naar nieuwe technieken om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag naar statistische informatie.

Artikelen

CBS scherpt eisen aan voor toegang tot CBS-databestanden via remote access

Een commissie van onafhankelijke wetenschappelijke experts heeft op verzoek van het CBS onderzoek gedaan naar de toegang tot CBS-databestanden voor externe onderzoekers via remote access (onderzoek...

Artikelen

ISI-congres 2021: hoe statistiek kan bijdragen aan een betere wereld

Van 11-16 juli 2021 organiseert het International Statistical Institute (ISI) het 63e World Statistics Congress.

Artikelen

CBS in de startblokken voor de Volkstelling 2021

Volkstellingen zijn de oudste officiële statistieken van het CBS.

Artikelen

CBS verkent mogelijkheden privacy preserving techniques

De wettelijke taak van het CBS is het verrichten van kwalitatief hoogwaardig statistisch onderzoek voor overheid en wetenschap.

Artikelen

Informatiebeveiliging en privacy continue prioriteit voor CBS

Het CBS heeft informatiebeveiliging en privacy permanent zeer hoog op zijn agenda staan.

Artikelen

Nieuwe databronnen voor CBS urgenter door coronapandemie

De behoefte vanuit de maatschappij om complexe fenomenen - zoals de gevolgen van een economische crisis - te beschrijven groeit fors.

Artikelen

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Artikelen

Beveiliging statistische data hoog op agenda

Beveiliging statistische data hoog op agenda

Artikelen

Interview Directeur-Generaal over strategie en rol CBS

Ten gevolge van de datarevolutie komt er steeds meer data beschikbaar die ook door de overheid kunnen worden gebruikt bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid.

Artikelen

CBS onderzoekt toegang tot privacygevoelige data

Het CBS laat onderzoeken of toegang voor externe onderzoekers tot zijn privacygevoelige data nog wel kan op de huidige wijze.

Artikelen

Onderzoek risico’s toegang privacygevoelige data

CBS: datarevolutie noopt tot onderzoek naar risico’s van toegang tot privacygevoelige data

Artikelen

Zoektocht naar nieuwe databronnen

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de interneteconomie, digitale gegevensstromen en een teruglopende respons op enquêtes, zijn traditionele databronnen steeds minder...

Artikelen

Hergebruik publieke data voor de wetenschap verbeteren

Een van de observaties van de KNAW: overheidsorganisaties denken bij het beschikbaar maken van de data die zij verzamelen primair aan burgers en bedrijven. De wetenschap staat nog niet op hun netvlies

Artikelen

CBS en SCP verdiepen samenwerking

SCP en CBS: We streven naar verdieping, zowel qua onderzoek en publicatie als qua innovatie’

Artikelen

Helft zegt toestemming te geven voor delen medische gegevens

Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen, 5 procent weigerde. Weigeraars zeggen zich vooral zorgen over...

Artikelen

Helft geeft toestemming delen medische gegevens

Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen, 5 procent weigerde. Weigeraars zeggen zich vooral zorgen over...

Artikelen

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken.

Artikelen