Zoekresultaten

141 resultaten voor keyword:personeel
141 resultaten voor keyword:personeel

Pagina 1 van 6

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Snelgroeiende bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)

Cijfers

Drie kwart van de ondernemers ervaart personeelstekort

Drie kwart van de ondernemers (ruim 75 procent) ervaart een tekort aan arbeidskrachten aan het begin van het derde kwartaal. Dat is iets minder dan een jaar eerder toen ruim 84 procent hiermee te...

Artikelen

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, beroep

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, beroepen, Caribisch Nederland

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfstakken

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfsgrootte

Cijfers

CBS benoemt Lara Ankersmit als hoofddirecteur Communicatie en Nieuws

CBS benoemt Lara Ankersmit als hoofddirecteur Communicatie en Nieuws

Artikelen

Ondernemers zien werkdruk toenemen als gevolg personeelstekort

Het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten zorgt volgens een derde van de ondernemers (36 procent) voor een toegenomen werkdruk onder het personeel.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken en branches SBI 2008

Cijfers

Ondernemers in het mkb voelen meer spanning op de arbeidsmarkt

Er zijn beduidend meer ondernemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) die verwachten in 2022 hun personeelsbestand uit te breiden, dan ondernemers die krimp voorzien.Tegelijkertijd hebben...

Artikelen

Werken bij het CBS: ‘Ik werk op een superdrukke en veelzijdige afdeling’

Sabrina Barb kwam binnen als stagiaire en heeft inmiddels een baan bij de directie Communicatie en Nieuws (CCN) van het CBS.

Artikelen

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken (2012-2019)

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in woonbuurt en woonplaats, persoonskenmerken

Cijfers

Nieuw record aantal snelgroeiende bedrijven

In 2018 waren er voor het eerst meer dan 10 duizend snelgroeiende bedrijven, 20 procent meer dan het vorige record uit 2017

Artikelen

Personeelstekort loopt in alle regio’s op

In het vierde kwartaal van 2018 had een kwart van de bedrijven last van een tekort aan personeel. In het merendeel van de veertig COROP-gebieden ging dat op voor 20 tot 30 procent van de bedrijven.

Artikelen

Supermarkten boeken hoogste omzetgroei sinds 2009

De omzet van de detailhandel was in het tweede kwartaal van 2018 4,1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Artikelen

Recordaantal snelgroeiende bedrijven

In 2017 waren er bijna 8 500 snelgroeiende bedrijven met meer dan 10 werknemers. Deze bedrijven groeiden minimaal 10 procent per jaar in personeel in de afgelopen 3 jaar.

Artikelen

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Zakelijke dienstverlening. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers

Oplopend personeelstekort in vergrijzende industrie

Volgens de ondernemers in de industrie loopt het tekort aan personeel op.

Artikelen

Bedrijfsleven ervaart personeelstekort

Aan het begin van het derde kwartaal krijgen steeds meer bedrijven te maken met personeelstekort

Artikelen

Aantal snelgroeiende bedrijven omhoog

Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2016 verder toegenomen.

Artikelen

Kwart ICT-bedrijven heeft personeelstekort

Een op de vier ICT-bedrijven zei aan het begin van het 2e kwartaal minder te kunnen produceren door personeelstekort.

Artikelen

Diensten accountancy; seizoensreeks 2010=100 (2006kw1-2016kw3)

Prijsindexcijfers gerealiseerde uurtarieven per kwartaal en jaar-op-jaar van accountants, boekhouders en belastingconsulenten (CPA2008)

Cijfers

Hogere omzetgroei voor horeca in de stad dan daarbuiten

Hogere omzetgroei voor horeca in de stad dan daarbuiten

Artikelen

6 duizend snelle groeiers

In het Nederlandse bedrijfsleven is één op de tien bedrijven (met tien of meer werknemers) een snelle groeier.

Artikelen