Personeelstekort loopt in alle regio’s op

© Hollandse Hoogte / Marco van Middelkoop luchtfotografie
In het vierde kwartaal van 2018 had een kwart van de bedrijven last van een tekort aan personeel. In het merendeel van de veertig COROP-gebieden ging dat op voor 20 tot 30 procent van de bedrijven. In Oost-Nederland en in het noorden van Noord-Holland lagen die percentages hoger. De krapte was het grootst in de regio Zaanstreek (36 procent) en het kleinst in Flevoland (16 procent). Dit meldt het CBS naar aanleiding van de publicatie De regionale economie 2017, op basis van regionale cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland.

Aan het begin van 2016 waren er nog amper bedrijven die aangaven dat ze last hadden van personeelstekorten in Nederland, met percentages die in vrijwel alle regio’s onder de 10 lagen. Het gemiddelde voor Nederland was bijna 5 procent. Alleen in de regio Alkmaar en omgeving had meer dan 10 procent van de bedrijven last van een tekort aan personeel. De krapte nam sindsdien snel toe in alle regio’s. Aan het begin van het vierde kwartaal van 2017 belemmerde het tekort aan personeel al in dertig regio’s de activiteiten van 10 tot 20 procent van de bedrijven. In vier regio’s in het oosten van het land en in Alkmaar en omgeving had zelfs meer dan 20 procent van de bedrijven hier last van. In 2018 is het personeelstekort in de meeste regio’s verder toegenomen. Sinds 2017 verkeert de Nederlandse economie in een periode van hoogconjunctuur en neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe.

Bedrijven met een tekort aan personeel, 4e kwartaal 2016
COROPBelemmeringen door personeelstekort, 4e kwartaal 2016 (% van de bedrijven)
Oost-Groningen (CR)1
Delfzijl en omgeving (CR)0
Overig Groningen (CR)6
Noord-Friesland (CR)10
Zuidwest-Friesland (CR)6
Zuidoost-Friesland (CR)6
Noord-Drenthe (CR)6
Zuidoost-Drenthe (CR)7
Zuidwest-Drenthe (CR)5
Noord-Overijssel (CR)6
Zuidwest-Overijssel (CR)21
Twente (CR)5
Veluwe (CR)5
Achterhoek (CR)10
Arnhem/Nijmegen (CR)11
Zuidwest-Gelderland (CR)14
Utrecht (CR)12
Kop van Noord-Holland (CR)7
Alkmaar en omgeving (CR)11
IJmond (CR)2
Agglomeratie Haarlem (CR)4
Zaanstreek (CR)20
Groot-Amsterdam (CR)7
Het Gooi en Vechtstreek (CR)9
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)8
Agglomeratie s-Gravenhage (CR)6
Delft en Westland (CR)8
Oost-Zuid-Holland (CR)8
Groot-Rijnmond (CR)9
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)7
Overig Zeeland (CR)16
West-Noord-Brabant (CR)9
Midden-Noord-Brabant (CR)8
Noordoost-Noord-Brabant (CR)7
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)11
Noord-Limburg (CR)10
Midden-Limburg (CR)8
Zuid-Limburg (CR)9
Flevoland (CR)6

Bedrijven met een tekort aan personeel, 4e kwartaal 2017
COROPBelemmeringen door personeelstekort, 4e kwartaal 2017 (% van de bedrijven)
Oost-Groningen (CR)7
Delfzijl en omgeving (CR)9
Overig Groningen (CR)7
Noord-Friesland (CR)19
Zuidwest-Friesland (CR)12
Zuidoost-Friesland (CR)14
Noord-Drenthe (CR)19
Zuidoost-Drenthe (CR)10
Zuidwest-Drenthe (CR)11
Noord-Overijssel (CR)13
Zuidwest-Overijssel (CR)18
Twente (CR)21
Veluwe (CR)21
Achterhoek (CR)20
Arnhem/Nijmegen (CR)23
Zuidwest-Gelderland (CR)15
Utrecht (CR)19
Kop van Noord-Holland (CR)18
Alkmaar en omgeving (CR)22
IJmond (CR)9
Agglomeratie Haarlem (CR)16
Zaanstreek (CR)18
Groot-Amsterdam (CR)16
Het Gooi en Vechtstreek (CR)10
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)10
Agglomeratie s-Gravenhage (CR)14
Delft en Westland (CR)17
Oost-Zuid-Holland (CR)12
Groot-Rijnmond (CR)16
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)16
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)12
Overig Zeeland (CR)15
West-Noord-Brabant (CR)16
Midden-Noord-Brabant (CR)17
Noordoost-Noord-Brabant (CR)13
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)18
Noord-Limburg (CR)22
Midden-Limburg (CR)18
Zuid-Limburg (CR)15
Flevoland (CR)19

Bedrijven met een tekort aan personeel, 4e kwartaal 2018
COROPBelemmeringen door personeelstekort, 4e kwartaal 2018 (% van de bedrijven)
Oost-Groningen (CR)19
Delfzijl en omgeving (CR)16
Overig Groningen (CR)22
Noord-Friesland (CR)29
Zuidwest-Friesland (CR)16
Zuidoost-Friesland (CR)19
Noord-Drenthe (CR)23
Zuidoost-Drenthe (CR)27
Zuidwest-Drenthe (CR)20
Noord-Overijssel (CR)25
Zuidwest-Overijssel (CR)26
Twente (CR)30
Veluwe (CR)26
Achterhoek (CR)32
Arnhem/Nijmegen (CR)31
Zuidwest-Gelderland (CR)26
Utrecht (CR)32
Kop van Noord-Holland (CR)31
Alkmaar en omgeving (CR)34
IJmond (CR)22
Agglomeratie Haarlem (CR)23
Zaanstreek (CR)36
Groot-Amsterdam (CR)23
Het Gooi en Vechtstreek (CR)22
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)23
Agglomeratie s-Gravenhage (CR)25
Delft en Westland (CR)21
Oost-Zuid-Holland (CR)27
Groot-Rijnmond (CR)26
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)17
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)22
Overig Zeeland (CR)28
West-Noord-Brabant (CR)27
Midden-Noord-Brabant (CR)29
Noordoost-Noord-Brabant (CR)28
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)27
Noord-Limburg (CR)22
Midden-Limburg (CR)23
Zuid-Limburg (CR)23
Flevoland (CR)16

In Achterhoek grootste personeelstekort in de bouw

Van de zes regio’s met het grootste personeelstekort hadden de Zaanstreek en Alkmaar en omgeving aan het begin van het vierde kwartaal 2018 de ernstigste krapte. In deze twee regio’s geven vooral de bedrijven in de maakindustrie aan dat ze belemmerd worden door een tekort aan personeel. In de regio’s Utrecht en Arnhem/Nijmegen doet het tekort aan personeel zich in meerdere bedrijfstakken voor, zoals de specialistische zakelijke dienstverlening en de horeca. In de Achterhoek springt de bouw er uit: 60 procent van de bouwbedrijven heeft hier te weinig personeel. In de Kop van Noord-Holland is het personeelstekort het grootst in de bedrijfstakken vervoer en opslag en verhuur en overige zakelijke dienstverlening. Meer dan de helft van de bedrijven in deze bedrijfstakken heeft een personeelstekort.

Laagste tekort in Flevoland

Flevoland is de regio met het laagste personeelstekort aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 (16 procent). Vooral bedrijven in de industrie en de handel (beide 14 procent) hebben hier een relatief laag tekort vergeleken met het landelijk gemiddelde tekort in deze bedrijfstakken. In de regio Delfzijl heeft bijna 16 procent van de bedrijven een personeelstekort. Bij 10 procent van de bedrijven in vervoer en opslag komt in deze regio een tekort aan personeel voor, landelijk is dat bij 35 procent van de bedrijven in vervoer en opslag het geval. In Zuidoost-Zuid-Holland heeft ruim 17 procent van de bedrijven een tekort aan personeel. In deze regio zijn het vooral de bouw (9 procent) en de industrie (15 procent) die het personeelstekort relatief laag houden.

Verwachtingen personeelssterkte 2019

Per saldo 17 procent van de niet-financiële bedrijven verwacht dat de personeelssterkte in 2019 zal toenemen. Het meest optimistisch zijn de bedrijven in de regio Midden-Limburg, waar per saldo 30 procent van de bedrijven het personeelsbestand denkt uit te breiden. Ook in de regio’s Veluwe (28 procent) en de Achterhoek (25 procent) verwachten relatief veel bedrijven in 2019 meer personeel te hebben.

In Alkmaar en omgeving en de Zaanstreek, de twee regio’s waar de grootste groep bedrijven een personeelstekort ervaart (36 en 34 procent), verwacht per saldo ongeveer 16 procent in 2019 meer personeel te zullen aannemen.

Oost-Groningen is de enige regio waarin bedrijven verwachten in 2019 minder personeel in dienst te zullen hebben. Ook in de agglomeratie ’s-Gravenhage zijn de verwachtingen relatief laag, per saldo minder dan 3 procent van de bedrijven verwacht dat de personeelssterkte in 2019 toeneemt.

Bedrijven die verwachten dat de personeelssterkte in 2019 toeneemt
COROPPersoneelssterkte 2019, saldo (% saldo van de bedrijven)
Oost-Groningen (CR)-2
Delfzijl en omgeving (CR)8
Overig Groningen (CR)12
Noord-Friesland (CR)17
Zuidwest-Friesland (CR)17
Zuidoost-Friesland (CR)11
Noord-Drenthe (CR)13
Zuidoost-Drenthe (CR)8
Zuidwest-Drenthe (CR)16
Noord-Overijssel (CR)22
Zuidwest-Overijssel (CR)20
Twente (CR)20
Veluwe (CR)28
Achterhoek (CR)25
Arnhem/Nijmegen (CR)19
Zuidwest-Gelderland (CR)7
Utrecht (CR)21
Kop van Noord-Holland (CR)23
Alkmaar en omgeving (CR)17
IJmond (CR)16
Agglomeratie Haarlem (CR)17
Zaanstreek (CR)15
Groot-Amsterdam (CR)16
Het Gooi en Vechtstreek (CR)15
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)7
Agglomeratie s-Gravenhage (CR)3
Delft en Westland (CR)25
Oost-Zuid-Holland (CR)17
Groot-Rijnmond (CR)22
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)6
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)18
Overig Zeeland (CR)20
West-Noord-Brabant (CR)21
Midden-Noord-Brabant (CR)19
Noordoost-Noord-Brabant (CR)20
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)15
Noord-Limburg (CR)17
Midden-Limburg (CR)30
Zuid-Limburg (CR)4
Flevoland (CR)13