Werken bij het CBS: ‘Ik werk op een superdrukke en veelzijdige afdeling’

/ Auteur: Corporate communicatie
Sabrina Barb, liep stage, deed afstudeeropdracht en werkt nu voor het CBS.
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions
Sabrina Barb kwam binnen als stagiaire en heeft inmiddels een baan bij de directie Communicatie en Nieuws (CCN) van het CBS. Haar afstudeerproject ging over de identiteit van het CBS en over hoe jonge medewerkers die ervaren. Hoe vindt ze het zelf om bij het CBS te werken?

Organiseren, plannen, gedragsverandering: die interesses leidden Sabrina Barb vier jaar geleden naar de communicatieopleiding van de Haagse Hogeschool. ‘Het vierde jaar van die studie bestaat uit een fulltime stage. Het CBS kende ik van de Sinterklaasfeesten waar ik als kind kwam omdat mijn vader er werkt. Ik had daar goede herinneringen aan en was benieuwd naar de directie Communicatie en Nieuws.’ Sabrina solliciteerde als stagiaire en werd aangenomen. ‘Daar was ik direct ontzettend blij mee! Ik vond het best spannend om als stagiaire tegenover echte professionals te staan maar ik werd echt omarmd door het team. Dat was heel fijn. Ik kreeg vervolgens alle ruimte om te vertellen wat ik wilde leren. Dat heeft mijn stage veel diepgang gegeven.’

De afdeling beviel zo goed dat ze besloot ook haar afstudeerproject bij het CBS te doen. Het viel Sabrina op dat er naar verhouding weinig jonge mensen werken bij het CBS. Dit bracht haar ertoe in kaart te brengen hoe jonge medewerkers de identiteit van het CBS ervaren en of dat overeen komt met hun verwachtingen.

Betrouwbaar en maatschappijgericht

Het CBS profileert zich als betrouwbaar, maatschappijgericht en innovatief. Met vragenlijsten onder een steekproef van medewerkers die lid zijn van JongCBS (tot 37 jaar) onderzocht Sabrina hoe jonge CBS’ers de identiteit ervaren. Bijna vier op de vijf jonge medewerkers blijkt zich met de identiteit van het CBS te identificeren. De meerderheid van de ondervraagden is er trots op om bij het CBS te werken. De kernwaarden betrouwbaar en maatschappijgericht worden vaak genoemd. De kernwaarden innovatief en flexibel worden door jonge medewerkers minder herkend. Sabrina: ‘Uit mijn onderzoek blijkt dat jonge medewerkers vooral het innovatieve aspect missen. Die innovatie is er wel, dus daar ligt een taak voor de afdeling communicatie. Als jonge medewerkers zich niet herkennen in de identiteit van de organisatie voelen zij zich minder betrokken en is de kans dat ze uitstromen groter. Dat willen we natuurlijk niet. Als onderdeel van mijn afstudeertraject heb ik een communicatieadvies opgesteld dat de kernwaarden van het CBS nog meer voor het voetlicht brengt.’

Veel contact met media

Sabrina is met lof afgestudeerd en heeft een baan aanvaard bij CCN. Na een fulltime start in de zomermaanden is ze van plan die baan te combineren met een master aan de Rotterdam School of Management.

Is haar eigen beeld van het CBS inmiddels veranderd? ‘Toen ik hier begon kreeg ik van medestudenten wel de vraag: is dat wel spannend genoeg? Inmiddels kan ik vertellen: ik werk op een superdrukke afdeling, wat ik heel leuk vind, en het werk is enorm veelzijdig. Het CBS is op zoveel vlakken actief, dat was echt verrassend voor mij. Er is veel contact met de media en ik ben nu bijvoorbeeld bezig met werk voor CBS in de Klas. Mijn tip voor anderen die overwegen bij het CBS te solliciteren? Houd niet vast aan eventuele vooroordelen en gooi jezelf in het diepe!’