Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020

Aantal ten uitvoer gelegde European Account Preservation Orders (AEPO) en het aantal informatieverzoeken aan bankinstellingen op grond van de verordening EAPO. Vraagnummers C17 en C18.
De cijfers behoren tot het onderzoek Kerncijfers KBvG, in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.