Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte 2012-2023

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte 2012-2023

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsgrootte Perioden Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 21,3 17,3 -6,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 13,8 12,3 -10,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 20,6 17,6 -6,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 21,4 19,5 -7,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 27,8 19,9 -2,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 14,8 13,9 -16,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 12,4 12,1 -15,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 19,8 17,5 -13,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 10,8 12,2 -25,8
A Landbouw, bosbouw en visserij 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 18,1 16,2 -19,8
B Delfstoffenwinning 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 0,5 0,6 -44,2
B Delfstoffenwinning 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 20,9 7,6 -30,9
B Delfstoffenwinning 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 8,5 2,8 -33,9
B Delfstoffenwinning 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 4,4 13,4 -42,2
B Delfstoffenwinning 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal -5,4 -4,1 -49,3
C Industrie 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 14,7 12,5 -2,7
C Industrie 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 8,2 6,6 -10,4
C Industrie 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 9,1 13,3 -5,0
C Industrie 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 17,4 12,8 -8,1
C Industrie 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 17,8 13,9 2,5
F Bouwnijverheid 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 20,3 14,2 -7,6
F Bouwnijverheid 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 2,4 5,6 -11,0
F Bouwnijverheid 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 8,6 9,4 -10,1
F Bouwnijverheid 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 5,7 10,3 -13,1
F Bouwnijverheid 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 44,9 23,8 -1,1
G Handel 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 21,5 12,1 -5,1
G Handel 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 12,9 8,7 -7,6
G Handel 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 24,2 12,5 -2,6
G Handel 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 24,2 15,5 -5,4
G Handel 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 31,3 14,5 -3,7
H Vervoer en opslag 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 21,5 13,1 -18,5
H Vervoer en opslag 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 4,9 0,8 -12,7
H Vervoer en opslag 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 15,9 9,4 -6,9
H Vervoer en opslag 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 17,1 23,6 -9,4
H Vervoer en opslag 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 29,8 15,0 -26,5
I Horeca 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 44,8 35,3 -21,1
I Horeca 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 34,6 23,2 -24,0
I Horeca 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 53,0 37,4 -20,6
I Horeca 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 56,6 61,0 -13,7
I Horeca 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 64,1 66,0 -14,8
J Informatie en communicatie 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 28,9 17,6 0,0
J Informatie en communicatie 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 21,1 12,5 -14,6
J Informatie en communicatie 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 25,0 22,1 6,8
J Informatie en communicatie 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 32,5 30,5 -1,5
J Informatie en communicatie 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 32,7 13,5 2,9
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 7,8 14,3 -15,1
L Verhuur en handel van onroerend goed 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 2,8 1,4 -17,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 6,9 13,6 -15,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 20,3 28,9 -17,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 6,1 17,5 -11,8
M Specialistische zakelijke diensten 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 9,1 28,5 -3,2
M Specialistische zakelijke diensten 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 4,7 21,8 -5,7
M Specialistische zakelijke diensten 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 13,2 30,3 -7,6
M Specialistische zakelijke diensten 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 18,9 26,0 -9,5
M Specialistische zakelijke diensten 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 6,4 35,0 4,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 29,4 24,8 2,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 23,2 19,2 -5,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 29,6 26,5 -6,0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 39,4 28,3 6,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 29,1 25,8 8,6
R Cultuur, sport en recreatie 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 31,4 25,3 4,4
R Cultuur, sport en recreatie 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 28,2 22,5 5,5
R Cultuur, sport en recreatie 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal 30,1 26,8 -3,0
R Cultuur, sport en recreatie 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 20,5 9,2 6,8
R Cultuur, sport en recreatie 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 49,9 42,6 10,7
S Overige dienstverlening 5 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal -0,3 20,7 7,7
S Overige dienstverlening 5 tot 20 werkzame personen 2023 2e kwartaal 0,6 11,3 10,5
S Overige dienstverlening 20 tot 50 werkzame personen 2023 2e kwartaal -12,3 29,1 -0,3
S Overige dienstverlening 50 tot 100 werkzame personen 2023 2e kwartaal 9,9 32,1 23,6
S Overige dienstverlening 100 of meer werkzame personen 2023 2e kwartaal 0,8 33,3 -0,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012 - 2e kwartaal 2023.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2023:
Deze tabel is stopgezet. De reden hiervan is de uitbreiding van de tabel met maandcijfers en de herindeling van de tabel naar aanleiding van aangescherpte geheimhoudingsregels.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet van toepassing meer.
Deze tabel wordt opgevolgd door Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfsgrootte (actief op 15 augustus 2023). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.