Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:pensionering
58 resultaten voor keyword:pensionering

Pagina 1 van 3

Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 1

De Politie kampt met een tekort aan arbeidskrachten. Met CBS data over leeftijd start pensioen per sector, werkzame personen naar provincie, secor en beroep en het aantal geboortes naar gemeente en...

Cijfers

Pensioenleeftijd werknemers nadert 66 jaar

In 2023 gingen 86 duizend werknemers met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd was 65 jaar en 11 maanden en daarmee 3 maanden hoger dan in 2022.

Artikelen

Pensioenleeftijd 2001-2023

Deze tabel bevat informatie over de aantallen gepensioneerden, naar leeftijd en naar bedrijfstak.

Cijfers

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid Geslacht, leeftijd, langer doorwerken, tevredenheid

Cijfers

Pensioenleeftijd werknemer gemiddeld 65 jaar en 8 maanden

In 2022 gingen 84 duizend werknemers met pensioen, 12 procent minder dan een jaar eerder. Zij waren gemiddeld 65 jaar en 8 maanden oud.

Artikelen

Arbeidsdeelname; ouderen, 2003-2022

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Ouderen (55 jaar of ouder), geslacht

Cijfers

Pensioenleeftijd in 2021 ruim 4 jaar hoger dan in 2006

In 2021 gingen ruim 100 duizend werknemers met pensioen. Dat is iets meer dan in 2020 en bijna 40 procent meer dan in 2019. Dit komt mede doordat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 niet verhoogd is. De...

Artikelen

300 duizend werkende 65-plussers in 2020

Er zijn steeds meer mensen van 65 jaar of ouder met betaald werk. In 2020 waren het er 300 duizend, 3,3 procent van alle werkenden. De toename heeft twee oorzaken: door de vergrijzing neemt het...

Artikelen

Meer werknemers met pensioen gegaan in 2020

In 2020 gingen ruim 94 duizend werknemers met pensioen. Dat is 30 procent meer dan in de twee voorgaande jaren. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers bedroeg 65,5 jaar, een half jaar hoger...

Artikelen

Werknemers bij pensionering voor het eerst gemiddeld boven 65 jaar

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2019 verder gestegen naar 65 jaar en 1 maand, 4 maanden hoger dan in 2018. Met pensioen gaan voor de 65e verjaardag komt steeds minder voor.

Artikelen

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering, ongeveer 40 procent werkt van 50e tot pensioen

Artikelen

Welvaart & Welzijn 2019

De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen...

Publicaties

Stijging aantal gepensioneerden vlakt af

In 2018 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd.

Artikelen

Werknemers in 2018 gemiddeld 65 jaar bij pensionering

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers met 5 maanden gestegen

Het aandeel werknemers dat voor hun 65e verjaardag met pensioen gaat is gedaald van 88 procent in 2006 naar 38 procent in 2017.

Artikelen

2,7 duizend 80-plussers op de loonlijst

Arbeidsdeelname van ouderen

Artikelen

Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder, 1999-2016

Van arbeid naar pensioen geslacht, leeftijd, herkomst, bedrijfstakken, opleidingsniveau

Cijfers

Pensioenleeftijd werknemers in 2016 niet gestegen

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, was in 2016 64 jaar en 5 maanden. Dat is gelijk aan 2015.

Artikelen

Mannen in hoger onderwijs willen tot bijna 67ste werken

Werknemers in het onderwijs willen 1,5 jaar langer doorwerken dan gemiddeld. Mannen in het hoger onderwijs het langst

Artikelen

Pensioenleeftijd voor negende jaar omhoog

Tussen 2006 en 2015 is de gemiddelde pensioenleeftijd opgelopen van 61 naar 64 jaar en 5 maanden. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd 4 maanden hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

De bruto-arbeidsparticipatie geeft aan hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar werkzaam of werkloos is. De relatief lage participatie van jongeren hangt samen met het grote aantal...

Artikelen

Meer dan de helft van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar. Het aantal gepensioneerden onder 55- tot 65-jarigen neemt drastisch af, terwijl het totale...

Artikelen

Opnieuw minder vakbondsleden, wel sinds lange tijd meer jongeren lid

Het aantal vakbondsleden daalt in 2014 opnieuw, maar er werden meer jongeren lid. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden neemt, na een dipje vorig jaar, ook weer toe. Het aantal oudere leden daalt.

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers verder gestegen tot bijna 64 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2013 verder opgelopen tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012.

Artikelen

Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. De arbeidsparticipatie van 50- tot 65-jarigen is sinds de jaren negentig opgelopen. Dit komt in belangrijke mate door de instroom van...

Artikelen