Minder AOW-uitkeringen in januari door wetswijziging

Eind januari 2013 werden er ruim 3,1 miljoen AOW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er bijna 12 duizend minder dan in december 2012. Dit komt door het verhogen van de AOW-leeftijd met één maand per 1 januari 2013.

In januari 65 jaar geworden, maar nog geen AOW

Vorig jaar kwamen er gemiddeld 20 duizend nieuwe AOW'ers per maand bij. Het ging voornamelijk om personen die 65 jaar geworden waren. Door het verhogen van de pensioenleeftijd bereikt men per 1 januari 2013 de AOW-leeftijd pas bij 65 jaar en één maand. Hierdoor kregen degenen die in januari 65 jaar werden nog geen uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Toch kwamen er in januari ruim 1 300 nieuwe AOW'ers bij. Het ging om personen die al ouder waren dan de AOW-leeftijd, maar waarvan de uitkering pas in januari 2013 is ingegaan. Dit komt vooral voor als iemand vanuit het buitenland  AOW aanvraagt.

Ontwikkeling AOW-uitkeringen

Ontwikkeling AOW-uitkeringen

Daling van AOW alleen in januari

Doordat er in januari maar 1 300 nieuwe AOW-uitkeringen zijn ingegaan en 13 duizend uitkeringen werden beëindigd, daalde het totaal aantal AOW-uitkeringen met bijna 12 duizend. In 2012 steeg dit aantal nog met bijna 10 duizend per maand. Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd met weer een maand verhoogd tot 65 jaar en twee maanden. Hierdoor zal eenzelfde effect optreden als in januari 2013.

Totaalbedrag aan AOW ook afgenomen

De daling van het aantal AOW-uitkeringen vertaalde zich in een lager totaal uitgekeerd bedrag. In januari 2013 werd 15 miljoen euro minder aan AOW uitgekeerd dan in december 2012. Deze vermindering van de uitgaven door de wetswijziging is structureel: elke maand opnieuw is er een groep die een maand later dan voorheen AOW gaat ontvangen. Vanaf 2014 is dit twee maanden.
In totaal werd er in januari 2013 voor 2,6 miljard euro aan AOW uitbetaald.

Totaal uitgekeerd bedrag aan AOW-uitkeringen

Totaal uitgekeerd bedrag aan AOW-uitkeringen

Monique Sjauw

Bron: