Zoekresultaten

278 resultaten voor keyword:overheid
278 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 11 van 12

Waterschappen; tarieven heffingen

Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.

Cijfers

Iets meer vacatures

De vacature-indicator verbeterde in februari verder en bereikte de hoogste stand in bijna drie jaar.

Artikelen

Aantal vacatures verder gedaald

Eind december 2012 stonden 101 duizend vacatures open. Dit zijn er 7 duizend minder dan eind september.

Artikelen

Aantal vacatures verder toegenomen

Het aantal vacatures is verder toegenomen. Er waren eind maart 135 duizend vacatures. Dit waren er 7 duizend meer dan eind december. Het waren de particuliere bedrijven die meer personeel zochten....

Artikelen
Artikelen

Economie: kleine groei ten opzichte van eerste kwartaal

De economie groeide in het tweede kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Ook in het eerste kwartaal groeide de economie met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande...

Artikelen

Weer minder vacatures

Eind maart 2013 stonden 97 duizend vacatures open. Het aantal vacatures nam de laatste twee jaar gestaag af. Dit kwam vooral door een kleinere vraag naar personeel uit het bedrijfsleven.

Artikelen

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector; oppervlakteklasse

Energiekentallen utiliteitsbouw dienstensector naar oppervlakteklasse aardgas elektriciteit oppervlakteklasse branche dienstensector

Cijfers

Aantal vacatures stijgt opnieuw

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven, gebaseerd op het oordeel van de ondernemers. De vacature-indicator verbeterde in juni...

Artikelen

Aantal openstaande vacatures daalt verder

Eind maart 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 113 duizend vacatures open.

Artikelen

Zonder financiële ondersteuning is windenergie nog niet rendabel

De productie van windenergie is nog altijd verliesgevend. Door financiële ondersteuning van de overheid worden deze verliezen echter gecompenseerd.

Artikelen

Aantal vacatures verder toegenomen

Het aantal vacatures is verder toegenomen. Er waren eind maart 135 duizend vacatures. Dit waren er 7 duizend meer dan eind december. Het waren de particuliere bedrijven die meer personeel zochten....

Artikelen

Aantal vacatures verder gedaald

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator veranderde in maart nauwelijks ten opzichte van de voorgaande maand, net als in januari en...

Artikelen

Weer minder vacatures

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde van mei op juni iets. Ook in april en mei was er een lichte...

Artikelen

Verdere daling aantal vacatures

Eind juni 2013 stonden er 91 duizend vacatures open. Zo laag is het aantal vacatures al tien jaar niet geweest.

Artikelen

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Overheid; sociale uitkeringen

Sociale uitkeringen door de overheid wettelijke uitkering en sociale voorziening

Cijfers

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Provinciebegrotingen; heffingen

Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.

Cijfers

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008)

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nr, 1995-2017

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele mutaties

Cijfers

Internettoegang en internetactiviteiten; persoonskenmerken

Internettoegang, internetgebruik, internetactiviteiten leeftijd, inkomen, opleiding

Cijfers