Staatsschuld verder omlaag

Aan het eind van het derde kwartaal van 2000 bedraagt de gevestigde staatsschuld 392,5 miljard gulden (178,1 miljard euro). Dat is 4 miljard gulden (1,8 miljard euro) minder dan aan het eind van het tweede kwartaal. Deze daling is minder dan in het kwartaal ervoor.

Gevestigde schuld van het rijk
0704g1.gif (5229 bytes)

Ook de netto vlottende schuld neemt in het derde kwartaal af. Dit saldo van kortlopende vorderingen en schulden loopt met 11 miljard gulden (5 miljard euro) terug. Dit is de eerste keer sinds het derde kwartaal van 1999, dat de vlottende schuld daalt.

Voor reguliere aflossingen op de vaste schuld heeft het rijk in het derde kwartaal krap 6 miljard gulden (2,7 miljard euro) betaald. Verder is het rijk bezig de staatsschuld te herstructureren. Daartoe heeft het tussen mei en eind september 2000 in vier tranches voor bijna 9 miljard gulden (ruim 4 miljard euro) aan staatsleningen teruggekocht.

Marga Hüttner

Bron: CBS; Financiële Maandstatistiek 2000/12