Groei Internetgebruik bij bedrijven en overheid

Driekwart van de particuliere bedrijven heeft computers in gebruik en/of automatiseringspersoneel in dienst. Dit percentage ‘geautomatiseerde bedrijven’ blijft al enkele jaren stabiel. Bij bedrijven die niet geautomatiseerd zijn – dat zijn vooral de kleinere – is in veel gevallen de administratie uitbesteed aan een boekhoud- of accountantbureau.

Bij de geautomatiseerde bedrijven waren eind 1997 ruim 1,6 miljoen pc’s in gebruik. Hiervan was 82% gekoppeld, dat wil zeggen al dan niet permanent in een netwerk opgenomen. Eind 1999 zal het aantal pc’s naar verwachting iets meer dan 2 miljoen bedragen, waarvan 87% gekoppeld. Het aantal terminals (‘domme’ beeldschermen) neemt naar verwachting tussen eind 1997 en eind 1999 met 28% af, het aantal servers daarentegen neemt met 26% toe.

Computerconfiguratie geautomatiseerde bedrijven

Computerconfiguratie geautomatiseerde bedrijven
In dezelfde periode groeit ook bij de overheid de automatisering, zij het in mindere mate dan bij de particuliere bedrijven. De overheid houdt zich – als voornamelijk administratieve organisatie – al langere tijd met automatisering bezig. Wellicht is daar inmiddels een zekere verzadiging opgetreden.

Alle instellingen hebben computers in gebruik en/of er is automatiseringspersoneel in dienst. Het aantal stand alone pc’s daalt tussen eind 1997 en eind 1999 met 34%, het aantal terminals met 41%. De aantallen gekoppelde pc’s en servers stijgen daarentegen met respectievelijk 13 en 21%.

Internet

Het gebruik van het Internet neemt sterk toe. Eind 1999 zal de helft van de bedrijven met automatisering naar verwachting een Internetaansluiting hebben. Twee jaar eerder was dat nog ongeveer een derde. Dit betekent een toename van meer dan 40%. Van de overheidsinstellingen maakte eind 1997 bijna 60% gebruik van het Internet. Eind 1999 zal dit zijn toegenomen tot 84%. De groei bij de overheid ligt dus in de zelfde orde van grootte als bij de bedrijven.

Bedrijven met Internetaansluiting

Bedrijven met Internetaansluiting

Overheidsinstellingen met Internetaansluiting

Overheidsinstellingen met Internetaansluiting
Bij het ‘gewone’ Internetgebruik zijn e-mail en het verkrijgen van gratis informatie de meest gebruikte toepassingen. Tot dat laatste wordt ook het ‘websurfen’ gerekend. Eind 1999 zullen bijna negen van de tien van de bedrijven met een Internetaansluiting van deze toepassingen gebruik maken. Van de overheidsinstellingen met een Internetaansluiting maakt eind dit jaar eveneens bijna negen van de tien gebruik van e-mail. Informatie zoeken doet zelfs 94% van de instellingen.

Van de bedrijven met een Internetaansluiting zal eind 1999 ongeveer 60%, naast het gewone gebruik, ook zelf informatie of diensten of producten aanbieden via het Internet. Eind 1997 was dat ruim 50%. Van de overheidsinstellingen met een Internetaansluiting fungeert eind dit jaar 54% als aanbieder van informatie, diensten of producten. Eind 1997 was dat ruim 46%.

De belangrijkste toepassing hierbij is het gebruik als ‘elektronische etalage’ of ‘elektronische reclamefolder’. Driekwart van deze bedrijven gebruikt het Internet hiervoor. De andere toepassingen scoren allemaal veel lager. Opvallend is dat de toepassing ‘betalingen’, dus elektronisch betalen via het Internet, meer door kleinere bedrijven wordt toegepast dan door grotere bedrijven.

Johan Groenewoud

Bron: CBS, Automatisering bij bedrijven en overheid 1997-1999