Overheidstekort daalt naar 2,3 procent

Het EMU-saldo van de overheid over 2004 is uitgekomen op –2,3 procent van het BBP. Daarmee ligt het tekort weer onder de Europese norm van 3 procent. In 2003 was het tekort nog 3,2 procent. De daling van het overheidstekort is voornamelijk toe te schrijven aan het Rijk. De EMU-schuld van de overheid is in 2004 verder opgelopen en bedroeg 55,2 procent van het BBP. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Tekort Rijk sterk afgenomen

Het totale tekort van de overheid over 2004 was 10,7 miljard euro. Het grootste deel daarvan, 8,4 miljard euro, kwam voor rekening van het Rijk. In 2003 bedroeg het tekort daarvan nog 13,4 miljard euro. De forse daling is voornamelijk te danken aan hogere belastinginkomsten. Daarnaast zijn de uitgaven iets afgenomen.

De lokale overheid had in 2004 een tekort van 2,8 miljard euro. Het tekort van de lokale overheid blijft relatief hoog. Dit komt door hoge investeringen en een stagnatie bij de grondverkopen. De sociale fondsen kenden een gering overschot van 0,5 miljard euro. Dit is fractioneel hoger dan in 2003.

EMU-schuldquote loopt verder op

Na jaren van daling is de EMU-schuldquote in 2004 voor het tweede opeenvolgende jaar toegenomen. De schuld groeide vorig jaar met 10,8 miljard euro. Dat is ongeveer evenveel als het overheidstekort in 2004. Het tekort werd voornamelijk gefinancierd door de uitgifte van staatsobligaties. De langlopende schulden zijn per saldo toegenomen, terwijl de kortlopende schulden juist iets afnamen. De toename van de schuld werd enigszins beperkt door de verkoop van een deel van het belang van de overheid in KPN.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.