Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004

In 2004 stegen de inkomsten van het Rijk met 4,2 miljard euro tot een niveau van ruim 121 miljard euro; de uitgaven daalden met 0,6 miljard euro tot 130 miljard. Het vorderingentekort van het Rijk is hierdoor afgenomen van 13,5 miljard euro in 2003 naar 8,7 miljard in 2004, oftewel 1,8 procent van het BBP. Vooral de toegenomen belastingontvangsten en winstuitkeringen zorgden voor hogere inkomsten. De uitgaven op het terrein van de sociale voorzieningen en het verkeer, vervoer, communicatie en waterstaat vertoonden een forse daling in 2004.