Zoekresultaten

474 resultaten voor keyword:microdata
474 resultaten voor keyword:microdata

Pagina 1 van 19

Waarom maken mensen geen gebruik van sociale voorzieningen?

Waarom maken mensen geen gebruik van sociale voorzieningen en toeslagen, terwijl ze er recht op hebben?

Artikelen

Bestaanszekerheid in 2022 op hoogste niveau ooit

De bestaanszekerheid in Nederland was in 2022 hoger dan ooit.

Artikelen

CBS en Datalab Gelderland Oost bundelen de krachten

Een groeiend aantal gemeenten wil datagedreven werken.

Artikelen

Evaluatie ministeriële regeling en beleidsregel CBS

Het onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ‘Regeling werkzaamheden derden CBS’ (hierna: ministeriële regeling) en de...

Artikelen

CBS verkent potentie van privacy preserving techniques met universiteiten

Het CBS is continu op zoek naar nieuwe methoden en technieken om te kunnen voldoen aan de sterk groeiende vraag naar statistische informatie.

Artikelen

Informatiebeveiliging hoog op de agenda van het CBS

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren is informatiebeveiliging voor overheden en bedrijven nóg belangrijker geworden.

Artikelen

Succesvolle pilot CBS, TNO, CZ en Zuyderland: analyse van data op afstand

Het CBS is continu op zoek naar nieuwe technieken om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag naar statistische informatie.

Artikelen

CBS scherpt eisen aan voor toegang tot CBS-databestanden via remote access

Een commissie van onafhankelijke wetenschappelijke experts heeft op verzoek van het CBS onderzoek gedaan naar de toegang tot CBS-databestanden voor externe onderzoekers via remote access (onderzoek...

Artikelen

CBS verkent mogelijkheden privacy preserving techniques

De wettelijke taak van het CBS is het verrichten van kwalitatief hoogwaardig statistisch onderzoek voor overheid en wetenschap.

Artikelen

CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken

Het CBS heeft de afwegingskaders m.b.t. migratie- en integratiestatistieken, in overleg met externe experts, tegen het licht gehouden. Het richt zich op de relevantie van uitsplitsing naar...

Publicaties

Informatiebeveiliging en privacy continue prioriteit voor CBS

Het CBS heeft informatiebeveiliging en privacy permanent zeer hoog op zijn agenda staan.

Artikelen

Globalisering centraal in samenwerking CBS en RUG

Het CBS werkt steeds vaker samen met universiteiten en hogescholen.

Artikelen

Corrigeren voor koppelfouten in kruistabellen

Corrigeren voor koppelfouten in kruistabellen

Artikelen

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Hoogwaardig econometrisch onderzoek met CBS-data

Artikelen

Microdata belangrijke basis voor promotieonderzoek

Microdata belangrijke basis voor promotieonderzoek

Artikelen

Beveiliging statistische data hoog op agenda

Beveiliging statistische data hoog op agenda

Artikelen

Interview Directeur-Generaal over strategie en rol CBS

Ten gevolge van de datarevolutie komt er steeds meer data beschikbaar die ook door de overheid kunnen worden gebruikt bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid.

Artikelen

Rol en taak CBS in de wereld van statistisch onderzoek

Wat is precies de kerntaak en rol van het CBS in het licht van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de datarevolutie, die zich in de wereld voltrekken?

Artikelen

CBS onderzoekt toegang tot privacygevoelige data

Het CBS laat onderzoeken of toegang voor externe onderzoekers tot zijn privacygevoelige data nog wel kan op de huidige wijze.

Artikelen

Onderzoek risico’s toegang privacygevoelige data

CBS: datarevolutie noopt tot onderzoek naar risico’s van toegang tot privacygevoelige data

Artikelen

Nieuwe uitdagingen bij integratie van databronnen

Nieuwe uitdagingen bij integratie van databronnen

Artikelen

Databank StatLine verder verbeterd

StatLine is dé databank van het CBS. Iedereen kan er allerlei data vinden over de Nederlandse economie en samenleving, van inflatie tot bevolkingsontwikkeling en van export tot criminaliteit

Artikelen

Managementkwaliteit en microdata: een dataverkenning

Dit rapport presenteert de resultaten van een beschrijvend onderzoek van de samenhang tussen de kwaliteit van het management van bedrijven, gedrag en kenmerken van de CEO, bedrijfsprestaties en...

Artikelen

Microdata CBS voor startende onderzoekers

het startschot voor een call waarmee een aantal onderzoekers via ODISSEI gratis toegang tot de microdata van het CBS kunnen krijgen.

Artikelen

Grip op de woningmarkt met microdata

Op basis van de microdata van het CBS en onze eigen data konden we zien dat de nieuwbouw vooral rijkere en hoogopgeleide bewoners aantrekt

Artikelen