Zoekresultaten

486 resultaten voor keyword:microdata
486 resultaten voor keyword:microdata

Pagina 1 van 20

wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP

wsnptab: Personen met schuldsanering via de WSNP, 1998 - 2017

Overig

Anw: Maandbedragen ANW-uitkering

Periode: jaarbestanden 2005 t/m 2013

Overig

Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen

Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen, 1995-2020

Overig
Overig
Overig

NVS: Nationale verzuimstatistiek

Periode: jaarbestanden: 2002 t/m 2005

Overig

Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ingevolge de WAO, Wajong en WAZ , welke afkomstig zijn van het UWV.

Overig

IHG: Internationale Handel in Goederen

IHG: In-, uit- en wederuitvoergegevens per bedrijfseenheid, land en goederensoort, 2009-2021

Overig

A proposed model for microintegration of economic en social data

Globalization affects all aspects of economic and social life. In order to study the effects of an open economy on employment and welfare, combined microdata from business surveys, social surveys and...

Artikelen

ISO-keurmerk voor maatwerk CBS

Beleidsstatistiek, een afdeling binnen CBS, heeft in december het ISO 9001-certificaat ontvangen van Tüv Nederland. Klanten kunnen geheel op maat, aan de hand van eigen onderzoekersvragen, door deze...

Artikelen

RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten

RTD: Bedrijven met Research en Development activiteiten, 1995-2020.

Overig

Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven

Bedrijfsopleidingen, de opleidingsactiviteiten van bedrijven, 2015

Overig

Do: Doodsoorzaken

Do:De Doodsoorzakenstatistiek bevat gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.1995 t/m 2012

Overig

Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting

Methodologische toelichting behorend bij de productiestatistieken Gezondheids- en Welzijnszorg.

Overig

Schtab: Schenkingen

Schtab: Schenkingen, met een unieke relatie tussen de schenker en ontvanger, 2007-2020

Overig

Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf

Slotab: Geregistreerde slachtoffers van een misdrijf, 2005-2021

Overig
Overig
Overig

Gemon 2016: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd, 2016

Overig

WRG: Woonruimteregister

Periode: jaarbestand 2008

Overig

Logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties

Logiesinvent: Capaciteit logiesaccommodaties, 201201 t/m 202301

Overig

Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018

EBB: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018

Overig