Managementkwaliteit en microdata: een dataverkenning

© ANP
Dit rapport presenteert de resultaten van een beschrijvend onderzoek van de samenhang tussen de kwaliteit van het management van bedrijven, gedrag en kenmerken van de CEO, bedrijfsprestaties en internationale ontplooiing.
Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek op aanvraag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.