Zoekresultaten

103 resultaten voor keyword:jeugdbescherming
103 resultaten voor keyword:jeugdbescherming

Pagina 3 van 5

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2020.

Cijfers

Stromen in simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016-2017

Aantal jongeren dat tussen regio’s verschuift bij simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017.

Cijfers

Jeugdreclassering per arrondissement, 1e halfjaar 2017

Jeugdreclasseringstrajecten op peildatum per arrondissement.

Cijfers

Gemiddelde duur OTS 2015 voorlopig

Gemiddelde duur van de in 2015 beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen per jeugdzorgregio

Cijfers

Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per regio, 2015

Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per jeugdzorgregio en arrondissement.

Cijfers

Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020

Voor jongeren die, in de periode 2016 t/m het 1e halfjaar 2020, jeugdhulp hebben ontvangen door het wijkteam is in beeld gebracht welke andere vormen van jeugdzorg ze hebben gehad.

Cijfers

Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021

Vooronderzoek naar de bruikbaarheid van de BRP om verhuisbewegingen onder uithuisgeplaaste jongeren in het eerste halfjaar van 2021 in beeld te brengen.

Cijfers

Jeugdhulp 1e kwartaal 2015

In deze rapportage, en die over Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015, presenteert CBS de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari...

Artikelen

Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*

De tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg per Regioplus en zorgregio in de jaren 2015-2020.

Cijfers

Jgdreclasbus: Trajecten jeugdreclassering

Jgdreclasbus: Kenmerken van trajecten van jeugdreclassering aan jeugdigen, 2015 t/m 2022

Overig

Jeugdhulp 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2019.

Publicaties

Jeugdhulp 1e halfjaar 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar van 2019.

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2018

Jeugdbescherming en jeugdreclassering in 1e halfjaar 2018.

Publicaties

Jeugdhulp 2018

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2018.

Publicaties

Jeugdhulp 1e halfjaar 2021

Overzicht van alle geleverde jeugdhulp in de eerste zes maanden van 2021 waarin zowel kenmerken van de jongeren worden beschreven als kenmerken van de geleverde jeugdhulp.

Publicaties

Jeugdhulp 1e halfjaar 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar 2020.

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering eerste halfjaar 2016

Rapportage over jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2016.

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022

Overzicht van alle geleverde jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2022 waarin zowel kenmerken van de jeugdbeschermingstrajecten en jeugdreclasseringstrajecten worden...

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2017

Jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2017

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar 2020.

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021

Overzicht van alle geleverde jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2021, waarin zowel kenmerken van de jeugdbeschermingstrajecten en jeugdreclasseringstrajecten worden beschreven als kenmerken van...

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2019.

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2017

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2017

Publicaties