Jeugdbescherming

Een maatregel die de rechter dwingend oplegt met het doel bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind op te heffen.
Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.