Jeugdhulp 2016

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de cijfers over jeugdhulp in 2016 zijn samengesteld, is er achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Door een technische fout zijn de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen. Omdat deze rapportage vooral landelijke cijfers bevat, en de correctie daarop geringe effecten heeft, is deze rapportage niet aangepast. De correctie is wel doorgevoerd in alle StatLine tabellen over jeugdhulp.
In deze rapportage presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2016.
Daarnaast is er een rapportage over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2016. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.