Jeugdhulp eerste halfjaar 2016

In deze rapportage presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2016.
Daarnaast is er een rapportage over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2016. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.