Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2015

In deze rapportage presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2015.

Daarnaast is er een rapportage over Jeugdhulp 2015. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.