Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:hypotheekschuld
58 resultaten voor keyword:hypotheekschuld

Pagina 1 van 3

Lagere inkomensgroei, kleiner vermogen

Inkomen en vermogen zijn de bronnen van consumptie. Ze dragen bij aan de keuzevrijheid die mensen hebben om hun leven naar eigen wens in te richten.

Artikelen

Consumptie blijft achter bij economische groei

De consumptie door huishoudens is tussen 2008 en 2018 achtergebleven bij de economische groei. Huishoudens losten meer af op hun hypotheken, en de consumptieprijzen stegen sterker dan de prijzen van...

Artikelen

Hypotheekschuld van huishoudens, 2012-2015

Hypotheekschuld van huishoudens, 2012-2015

Cijfers

Huishoudens sparen ruim 4 miljard euro meer in eerste kwartaal

Het totale reële beschikbare inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van 2020 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Het inkomen bleef daarmee op peil, ondanks de coronacrisis die in maart...

Artikelen

Hypotheekschuld in Nederland

In dit artikel wordt de geschiedenis en de huidige stand van de Nederlandse hypotheekschuld geanalyseerd. Dit gebeurt vanuit zowel de vraag naar woningen als het aanbod hiervan, met speciale aandacht...

Artikelen

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

Cijfers over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen

Cijfers

Maatwerktabel Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, naar provincie, per 1 januari

Deze tabel bevat gegevens over het financieel risico van eigen woningbezitters door hypotheekschuld en gemiddelde woningwaarde aan elkaar te relateren. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar.

Cijfers

Een op de vijf nalatenschappen bevat hypotheekschuld

Door overledenen werd in 2009 in totaal ruim 13,4 miljard euro aan privébezittingen en ondernemingsvermogen nagelaten. Daarnaast zat er voor bijna 1,4 miljard hypotheekschuld in het nagelaten...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens verder gedaald

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vierde jaar op rij gedaald. De daling kwam in 2011 evenals in 2010 uit op 0,4 procent.

Artikelen

Vermogen van huishoudens, totaal en top-1% hoogste vermogens, per 1 januari 2006-2014*

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het vermogen van alle huishoudens en van de 1% huishoudens met de hoogste vermogens voor de jaren 2006-2014 (cijfers per 1 januari). De cijfers voor 2014...

Cijfers

Inkomensstijging huishoudens in 2017

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2017 met 1,5 procent gestegen.

Artikelen

Aantal huishoudens met onderwaarde eigen woning fors gegroeid

Ruim 1,4 miljoen huishoudens hadden begin 2013 een fiscale hypotheekschuld die hoger was dan de waarde van de eigen woning. Een jaar eerder waren dit er nog 1,1 miljoen.

Artikelen

Vermogen van huishoudens fors gedaald

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2013 een doorsnee-vermogen van 19 duizend euro. Dat is 30 procent minder dan begin 2012. Deze afname komt vooral door de waardedaling van de eigen woning....

Artikelen

Zijn de hypotheken in Nederland hoog?

Artikel gastanalist Zijn de hypotheken in Nederland hoog?

Artikelen

Schulden huishoudens iets omhoog

De ontwikkeling van de schulden van huishoudens en bedrijven.

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens daalt fors

In het vierde kwartaal van 2012 lag het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 3,2 procent lager dan een jaar eerder. Nooit eerder registreerde het CBS een dergelijk grote daling. Daarnaast hebben...

Artikelen

Eigen woning van ruim één miljoen huishoudens onder water

Begin 2011 waren er 4,2 miljoen huishoudens met een eigen woning. Bij ruim één miljoen was de waarde van deze woning op dat moment lager dan de fiscale hypotheekschuld. Sinds 2008 is het aandeel...

Artikelen

Vooral vermogende ouderen vrijgesteld van woningforfait

De totale vrijstelling van het eigenwoningforfait kwam in 2016 uit op 1,6 miljard euro.

Artikelen

Ruim 12 miljard euro aan nalatenschappen

In 2008 werd er door overledenen in Nederland in totaal ruim 12 miljard euro aan vermogen nagelaten. Dit kwam neer op gemiddeld 110 duizend euro per nalatenschap.

Artikelen

Bescheiden groei opgenomen hypotheken door huishoudens

In het tweede kwartaal van 2011 is de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens op woningen licht gestegen, met 5,3 miljard euro, tot 662 miljard euro. Vanaf het eerste kwartaal van 2009 tot en met...

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het beschikbaar inkomen van huishoudens steeg met 2,1 procent vooral door hogere beloning van werknemers.

Artikelen

Hypotheekschulden in 2015 niet verder opgelopen

De ontwikkeling van de hypotheekschulden van huishoudens en eigenwoningbezit.

Artikelen