Beschikbaar inkomen huishoudens 2,2 procent hoger

© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe
Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 2,2 procent. Op basis van deze cijfers kan geen uitspraak worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen. De hypotheekschuld nam toe met 4 miljard en bedroeg 719,7 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Zowel de groep werknemers als de groep zelfstandigen zagen hun inkomen toenemen. De totale beloning van werknemers lag 4,7 procent hoger dan een jaar eerder (4,7 miljard euro), onder meer doordat het aantal banen en de gewerkte uren toenamen. Zelfstandigen zagen hun inkomen met 6,4 procent stijgen (1,1 miljard euro). Vooral in de landbouw nam het inkomen toe; in deze bedrijfstak zitten veel zelfstandigen. Huishoudens betaalden 3,5 miljard (+5,5 procent) meer belasting en sociale premies, onder meer doordat de grondslag hiervoor groter werd.

Kwartaalcijfers over het reëel beschikbaar inkomen worden bepaald door bij het verslagkwartaal de inkomens van de voorgaande drie kwartalen op te tellen.

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens
JaarKwartaalBeschikbaar inkomen (reëel) (%-verandering t.o.v. een jaar eerder)
20161e kwartaal2,1
20162e kwartaal2,1
20163e kwartaal1,8
20164e kwartaal2,4
20171e kwartaal2,5
20172e kwartaal2,1
20173e kwartaal1,9
20174e kwartaal1
20181e kwartaal0,8
20182e kwartaal1,2
20183e kwartaal1,7
20184e kwartaal2
2019*1e kwartaal2,3
2019*2e kwartaal2,2
* voorlopige cijfers

Hogere hypotheekschuld bij huishoudens

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 4 miljard euro tot 719,7 miljard euro. De toename is de grootste sinds het derde kwartaal van 2016. De verkoopprijzen van huizen lagen in het tweede kwartaal van 2019 hoger en er waren 10,7 procent meer transacties van bestaande koopwoningen dan een kwartaal eerder.

Ondanks de stijging van de schuld in het afgelopen kwartaal daalt de hypotheekschuld als percentage van het bbp naar 90,8 procent. Begin 2015 lag deze quote nog boven de 100 procent. Het bbp nam in de afgelopen jaren sterker toe dan de hypotheekschuld, waardoor de schuldquote lager uitkwam.

Hypotheekschuld huishoudens, schuldquote
PeriodenKwartaalSchuldquote (% bbp)
20151e kwartaal101,1
20152e kwartaal100,4
20153e kwartaal99,6
20154e kwartaal99,3
20161e kwartaal99,0
20162e kwartaal98,9
20163e kwartaal98,9
20164e kwartaal98,2
20171e kwartaal97,5
20172e kwartaal97,0
20173e kwartaal96,3
20174e kwartaal95,5
20181e kwartaal94,6
20182e kwartaal93,9
20183e kwartaal93,1
20184e kwartaal92,3
2019*1e kwartaal91,5
2019*2e kwartaal90,8
* voorlopige cijfers