In vijf jaar 34 procent meer Belgische bedrijven in Nederland

Grensovergang tussen Nederland en België
© Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn
In vijf jaar tijd is het aantal Belgische multinationals in Nederland toegenomen van 1138 in 2015 naar 1528 in 2020. De bijdrage van bedrijven in Belgische handen aan de Nederlandse economie is in dezelfde periode bijna verdubbeld tot circa 4,6 miljard euro. Dat is overigens minder dan de bijdrage van Amerikaanse, Duitse en Britse bedrijven. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Er waren in 2020 bijna 15 procent meer buitenlandse multinationals in Nederland dan in 2015. Het aantal multinationals met een meerderheidsbelang in Belgische handen nam toe met 34 procent. Absoluut gezien was de stijging de grootste binnen de top-10 van herkomstlanden. Ten opzichte van 2015 kwamen er 390 bedrijven met een Belgisch meerderheidsbelang bij. De toegevoegde waarde van deze bedrijven is toegenomen van 2,5 miljard euro in 2015 tot 4,6 miljard euro in 2020. Het aantal werknemers bij Belgische bedrijven nam in dezelfde periode toe van 31 duizend tot 50 duizend. Toch bleven Belgische multinationals wat betreft werkgelegenheid op ruime afstand van Britse: in 2020 werkten er ruim 70 duizend personen meer bij Britse bedrijven.

Buitenlandse multinationals in Nederland, top-10 herkomstlanden
Land2020*2015
Verenigde Staten27992728
Duitsland21922055
Verenigd Koninkrijk15401316
België15281138
Frankrijk860806
Japan587535
Zwitserland518440
China488406
Zweden437351
Denemarken308226
*voorlopige cijfers

1 op 3 Belgische bedrijven actief in Nederlandse handel

De groot- en detailhandel bleef in 2020 de sector met de meeste bedrijven in buitenlandse handen. Van de 1 528 Belgische multinationals in Nederland, waren er 508 actief in de groot- en detailhandel, met een toegevoegde waarde van 907 miljoen euro. Het betrof vooral bedrijven in non-food, industriemachines en voedingsmiddelen. De overige Belgische multinationals waren met name actief in specialistische zakelijke diensten, industrie en informatie en communicatie.

Informatie en communicatie en industrie hadden grootste toegevoegde waarde

In de periode 2015 tot en met 2020 nam het aantal bedrijven onder Belgische zeggenschap in de sector informatie en communicatie toe met 67 procent. Deze groei zat met name in de dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van software. De Belgische communicatie- en informatiebedrijven hadden samen een toegevoegde waarde van 1,2 miljard euro. De Belgische industriële multinationals hadden in 2020 de grootste toegevoegde waarde.

Belgische bedrijven per bedrijfstak, 2020*
BedrijfstakAantal bedrijvenToegevoegde waarde (mln euro)
Handel508907
Specialistische zakelijke dienstverlening245216
Industrie1971272
Informatie & communicatie1881212
Overige zakelijke dienstverlening100321
Vervoer & opslag93257
Overig194360
*voorlopige cijfers

Belgische multinationals actiever in grensgebieden

Naast de regio’s (COROP-gebieden) met grote steden zoals Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, Utrecht en Zuidoost-Noord-Brabant, waren er veel vestigingen van Belgische multinationals in grensgebieden zoals West-Noord-Brabant (350 vestigingen), Zuid-Limburg (215 vestigingen), Midden-Noord-Brabant (125 vestigingen) en Zeeuws-Vlaanderen (115 vestigingen). Het ging hier met name over bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling, detailhandel en dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie. Bedrijven die in handen zijn van verder weg gelegen landen zoals de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk hebben hoofdzakelijk vestigingen in de grote steden in de Randstad.

Vestigingen van Belgische multinationals, 2020*
COROPBelgische bedrijfsvestigingen
Achterhoek30
Agglomeratie 's-Gravenhage105
Agglomeratie Haarlem35
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek45
Alkmaar en omgeving35
Arnhem/Nijmegen95
Delft en Westland30
Delfzijl en omgevingminder dan 5
Flevoland55
Groot-Amsterdam330
Groot-Rijnmond290
Het Gooi en Vechtstreek35
IJmond30
Kop van Noord-Holland45
Midden-Limburg70
Midden-Noord-Brabant125
Noord-Drenthe15
Noord-Friesland20
Noord-Limburg65
Noord-Overijssel50
Noordoost-Noord-Brabant125
Oost-Groningen10
Oost-Zuid-Holland35
Overig Groningen50
Overig Zeeland75
Twente65
Utrecht270
Veluwe95
West-Noord-Brabant350
Zaanstreek20
Zeeuwsch-Vlaanderen115
Zuid-Limburg215
Zuidoost-Drenthe15
Zuidoost-Friesland15
Zuidoost-Noord-Brabant215
Zuidoost-Zuid-Holland80
Zuidwest-Drenthe15
Zuidwest-Friesland5
Zuidwest-Gelderland40
Zuidwest-Overijssel20
*voorlopige cijfers