Veel doorvoer van goederen, opbrengsten relatief laag

Kolen in vrachtschepen
© ANP
In 2020 heeft voor 843 miljard euro aan goederen Nederland verlaten. Daar hield Nederland in totaal 149 miljard euro aan over. Bijna de helft (47 procent) van de uitgaande goederen was afkomstig uit het buitenland, bleef in buitenlandse handen en werd na overslag en eventuele tijdelijke opslag in Nederland weer doorgevoerd naar het buitenland. Deze doorvoer had in 2020 een aandeel van minder dan 4 procent in de totale Nederlandse verdiensten aan uitgaand transport. Dat meldt het CBS op basis van een eerste onderzoek naar de verdiensten aan doorvoer van goederen.

Naast de doorvoerstromen is er ook wederuitvoer. Dit betreft ook goederen van buitenlandse makelij die via Nederland verder worden getransporteerd, maar ze komen wel (tijdelijk) in Nederlandse handen. Bovendien vindt bij wederuitvoer vaak een bewerking of andere handeling plaats waar de Nederlandse economie aan verdient. De wederuitvoer heeft een aandeel van 28 procent in de goederenwaarde van het uitgaande transport en een aandeel van 16 procent in de totale verdiensten van uitgaand transport.

Verreweg het meest verdient de Nederlandse economie aan de export van Nederlandse makelij. Deze stroom is goed voor 25 procent van de goederenwaarde van het uitgaande transport, maar wel ruim 80 procent van de totale Nederlandse verdiensten aan uitgaand goederentransport.

Doorvoer goed voor 0,7 procent bbp

Aan goederenstromen zitten maatschappelijke kosten (zoals emissies, wegslijtage of vertraging), maar de baten (toegevoegde waarde, werkgelegenheid) zijn bij de goederendoorvoer relatief laag in vergelijking met andere goederenstromen. De verdiensten uit doorvoer (5,3 miljard euro) zijn goed voor 0,7 procent van het bbp. Daarnaast is 0,6 procent van de werkgelegenheid in Nederland te danken aan goederendoorvoer. Het geschatte aandeel van de doorvoer in de uitstoot van alle emissies in Nederland varieert van 2 procent (CO2) tot 5 procent (fijnstof) en 18 procent (stikstofoxiden). 

Waarde van en verdiensten aan uitgaand goederentransport, 2020
Soort uitvoerUitvoer van Nederlands product (mld euro)Wederuitvoer (mld euro)Doorvoer (mld euro)
Goederenwaarde213,7235,3394,0
Verdiensten119,823,95,3

1,3 eurocent verdiensten per euro doorvoer

De bedragen kunnen ook worden uitgedrukt in verdiensten per euro uitgaand transport. Een gemiddelde euro doorvoer is goed voor 1,3 eurocent aan verdiensten. Bij de wederuitvoer ligt dat 7,5 keer zo hoog (10 eurocent per euro export) en bij de export van Nederlandse makelij bijna 42 keer zo hoog (56 eurocent per euro export). Sinds 2015 zijn deze verhoudingen nauwelijks veranderd, maar wel is in Nederland geproduceerde export de laatste jaren iets lucratiever geworden.

Verdiensten per euro uitgaand transport
JaarUitvoer van Nederlands product (euro)Wederuitvoer (euro)Doorvoer (euro)
20150,530,090,01
20160,530,100,01
20170,520,090,01
20180,510,090,01
20190,540,100,01
20200,560,100,01

Doorvoer ook grootste stroom in vervoerd gewicht

Niet alleen in goederenwaarde, maar ook in termen van goederengewicht is doorvoer de grootste goederenstroom binnen het uitgaande transport. In 2020 verliet 248 miljard kilogram Nederland als doorvoer. Dat is meer dan export van Nederlandse makelij (175 miljard kg) of wederuitvoer (93 miljard kg). 

Tussen 2015 en 2019 is het vervoerde gewicht toegenomen. Daarbij zat de grootste toename bij de wederuitvoer (+17 procent), gevolgd door doorvoer (+3 procent) en export van Nederlandse makelij (-0,4 procent). De coronapandemie drukte het transport in 2020 weer, waarvan de doorvoer (-2 procent) minder last had dan wederuitvoer (-12 procent) en export van Nederlandse makelij (-6 procent). 

Gewicht uitgaand goederentransport
JaarUitvoer van Nederlands product (mld kg)Wederuitvoer (mld kg)Doorvoer (mld kg)
201518690247
201619998239
2017196104246
2018200101230
2019186106254
202017593248