Zoekresultaten

32 resultaten voor keyword:gewassoorten
32 resultaten voor keyword:gewassoorten

Pagina 1 van 2

Oppervlakte bloembollen sinds 2013 met ruim een vijfde toegenomen

Hoeveel hectare aan bloembollen telde Nederland in 2023? Hoeveel meer of minder was dat vergeleken met tien jaar eerder? Wat waren de meest geteelde soorten en hoeveel bedrijven hielden zich met de...

Artikelen

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing

Oppervlakte met gewasbescherming, gebruik middelen, jaardosering per ha werkzame stoffen, middelengroepen, gewassen

Cijfers

Teelt eiwitrijke gewassen iets toegenomen

De teelt van eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2022 iets toegenomen.

Artikelen

Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen

In 2020 gebruikte de landbouw 5 miljoen kg gewasbeschermingsmiddelen, ruim 11 procent minder dan in 2016. De dosering per hectare is sinds 2016 met 13,4 procent afgenomen, het aantal hectares nam toe...

Artikelen

Nederland teelt minder eiwitgewassen

De teelt van eiwitgewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2020 afgenomen.

Artikelen

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nr, 1969-2016

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Nog weinig eiwitgewassen geteeld in Nederland

In 2016 is het areaal luzerne en lupine gestegen, dat van soja en veldbonen gedaald.

Artikelen

Inkomsten landbouw blijven achter bij productiestijging

Het aantal landbouwbedrijven daalde in de periode 1995–2014 met 42 procent. In 1995 telde Nederland nog 113 duizend agrarische bedrijven, in 2014 is dit aantal gedaald tot 65 duizend. Tegelijkertijd...

Artikelen

Oppervlakten soja en lupine flink gegroeid

De oppervlakten eiwitrijke gewassen soja en lupine zijn het laatste jaar flink gegroeid. De areaalontwikkeling verliep tot 2010 grillig, maar daarna is er een stijgende trend.

Artikelen

Hoge productie van consumptieaardappelen en uien

In 2014 is ruim 3,8 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst, 10 procent meer dan in 2013 en vrijwel net zoveel als in het topproductiejaar 2011. De oogst van uien was 9 procent hoger dan vorig jaar...

Artikelen

Kleine arealen eiwitrijke gewassen in Nederland

De arealen eiwitrijke gewassen laten de laatste jaren een grillig verloop zien en blijven vrij klein. Vanaf 2010 daalde het areaal voedererwten, steeg het areaal lupinen en sojabonen en de...

Artikelen

Tomatenoogst: 49 kilo per Nederlander

In 2011 is er 49 kilo tomaten per Nederlander geoogst. Dit is 815 miljoen kilo. Deze opbrengst werd gerealiseerd op een teeltoppervlakte van 1,7 duizend hectare. Hiermee was een vierkante meter...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Meer groenten en minder bloemen in de kas

De meest geteelde groenten in tuinbouwkassen zijn tomaten, de meest gekweekte bloemen potplanten. De teelt van groenten onder glas is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl de kweek van...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers
Artikelen