Beregening

Het gaat om de beregening van gewassen in de open grond. De beregening van teelten onder glas en ook de beregening in de fruitteelt om nachtvorstschade te bestrijden vallen hier buiten.